Posted in | Nanoelectronics

Argonne Forskere Få 65 millioner timer Computing Tid på Supercomputer

Fire forskere ved US Department of Energys (DOE) Argonne National Laboratory lede prosjekter som har blitt tildelt totalt 65 millioner timer regnetid på Argonne er energibesparende Blue Gene / P ("Intrepid") superdatamaskin.

Forskerne skal gjennomføre avanserte simulering og analyse, utføre virtuelle eksperimenter som ville være nesten umulig og upraktisk i den naturlige verden. De vil også utvikle skalerbart system programvaren som trengs for å fullt ut utnytte kraften av superdatamaskiner.

"The Department of Energys superdatamaskiner gi et enormt konkurransefortrinn for USA", sa energiminister Steven Chu. "Dette er et flott eksempel på hvordan investeringer i innovasjon kan bidra til å vise vei til nye næringer, nye arbeidsplasser og nye muligheter til Amerika for å lykkes i det globale markedet."

Den Argonne-ledede prosjekter er blant 57 støtsikker forskningsprosjekter rettet mot gjennombrudd i ren energi, klima vitenskap og grunnleggende forskning. DOE innovative og Novel Computational Impact på Theory and Experiment (egge) program gjør det mulig for forskere og ingeniører for å gjennomføre banebrytende forskning på bare uker eller måneder, snarere enn år eller tiår, ved å gi tilgang og støtte til kraftige tungregning ressurser på DOE Leadership Computing fasiliteter ved Argonne National Laboratory i Illinois og Oak Ridge National Laboratory i Tennessee.

"Ved å gi millioner av timer med regnetid på Argonne Intrepid og Cray XT5 (" Jaguar ") ved Oak Ridge, DOE egge priser tillate oss å ta opp noen av landets mest utfordrende vitenskapelige problemer," sier Rick Stevens, knytte laboratorium direktør for databehandling, miljø-og biovitenskap ved Argonne.

Prosjektene, valgte konkurransedyktig basert på deres potensial til å fremme vitenskapelige funn, alt fra bedre batteri teknologi for å bedre forstå helse og sykdom. De er profilert under i korte sammendrag. En fullstendig liste over tildelinger, med detaljerte tekniske beskrivelser, er tilgjengelig online på Advanced Scientific Computing Research nettside.

Paul Fischer, en senior beregningsorientert forsker, ble tildelt 25 millioner timer på Intrepid å utføre simulering og analyse av avanserte kjernefysiske reaktor design. "Avansert simulering er en kritisk komponent i å bringe avanserte reaktorteknologi å realiseres i en økonomisk og betimelig måte," sier Fischer.

Som en del av Argonne Simulation-Based High-Efficiency Advanced Reactor Prototyping (SHARP) prosjekt, er Fischer og hans team studerte åpne spørsmål vedrørende termiske-hydraulisk ytelse av flere komponenter i neste-generasjons reaktorer. Termisk-hydrauliske problemer med ytelsen står sentralt i å forstå hvordan å utforme trygge og effektive reaktorer, de inkluderer kjølevæske miksing, pumping krav og naturlig sirkulasjon, under en rekke ulike driftsforhold.

Andrew Binkowski, en strukturell biolog, leder en Argonne team i bruk de mest avanserte metodene i biomolekylære simuleringer og analyser til ytterligere vår forståelse av menneskers helse og sykdom. "Et stort hinder for nøyaktig biomolekylære modellering er antall tilnærmelser nødvendig for å gjøre runtime gjennomførbart," sa Binkowski. "Den store dataressurser nå fjerne noen av disse begrensningene, slik at vi kan studere mer avanserte fysikk-baserte metoder." Binkowski og hans team vil bruke de 20 millioner timer computer tid tildelt på Intrepid å studere protein-ligand binding interaksjoner. Teamet vil også evaluere og validere prediktiv kraft bimolecular simuleringer gjennom samarbeid med Center for Structural Genomics of Infectious Diseases.

Jeff Greeley, en materialer vitenskapsmann, ble tildelt 15 millioner timer tungregning tid på Argonne Intrepid å fortsette en etterforskning av materialer på nanonivå (en nanometer er en milliarddels meter). Greeley fører et samarbeid søker å forstå elektroniske og kjemiske egenskaper av metall partikler over nanoskala regimet.

"Vi forventer å få et helhetlig, første-prinsipper-baserte bilde av hvordan den katalytiske og elektroniske egenskaper av et variert utvalg av metall nanopartikler utvikle seg," sa han. "Slike opplysninger til slutt vil bistå i utformingen av forbedrede nanocatalysts."

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit