Tegal till Reaktorn för Barkass ProNova2 ICP för MEMS-Applikationer på 2010 SEMICON Japan

Denna vecka på SEMICON Japan, Tegal Korporation:  (Nasdaq: TGAL), en innovatör av specialiserade produktionlösningar för fabriceringen av avancerad MEMS, driver ICs, och 3D ICs, ska barkassen den nyaste medlemmen av dess populära ProNovaTM familj av kick-täthet inductively kopplade ihop plasma (ICP)reaktorer för företagets rånet för DRIE-serien som bearbetar produkter.

ProNova2TMen uppsätta som mål för fasta-att växa 200 en mm MEMS- och för 3D IC applikationer. Den byggdes för ut-att utföra etsa klassar av komparativ bearbetar och levererar bransch-ledande DRIE-produktivitet, och avkastning gynnar. Förutom demonstrering av tåld kick etsa klassar, de nya reaktorerbjudandena enveck förbättring i jonlikformighet. För några applikationer möjliggör den högre likformigheten 40 en plusprocent förbättring etsar in selectivity. ProNova2en låter också användare justera utvalt etsar parametrar över ICP-reaktorplasmaet, och diffusion zonplanerar. Detta låter för bättre kontrollerar av etsar processaa kapacitet över rånet som ökar silikonerna DRIE etsar böjlighet som behövs för några avancerade applikationer.

De första ProNova2na bearbetar har installerats i ett Japanskt utvecklingslaboratorium var den möter kapacitetsförväntningarna som är fastställda vid Tegals detBaserade R&D-laget.

Porting etablerad MEMS bearbetar på 200 som en mm bearbetar, och därefter att förbättra på de processaa resultaten för grundlinjen har varit en nyckel- utmaning för 200 fabricering för en mm MEMS. För silikoner DRIE, inkluderar dessa utmaningar att uppnå higher etsar klassar, tillsammans med mer åtsittande kontrollerar av lutande metar och etsar profilerar, och bättre etsa djuplikformighet över 200 en mmrån. Den ProNova reaktorfamiljen framkallades för att tilltala alla som var nyckel-, marknadsför krav som identifierades av 200 gemenskapen för en mm MEMS som inkluderar Tegals 3D IC Till Och Med Silikoner Via (TSV) reklamfilmpartners. Med en förbättrad design för källa för för ICP-reaktorgeometri och plasma uppnår de ProNova produkterna överman etsar djuplikformighet och etsar profilerar, såväl som bättre etsa lutande metar över 200 en mmrån, när du jämförs till traditionella ICP-källor.

”På Tegal, återstår vi fokuserade på körning av den fortlöpande produkten, och teknologiförbättring, så att våra kunder har det bäst, bearbetar för att tilltala de evolving processaa kraven av avancerade applikationer lik MEMS och 3D ICs för silikoner DRIE,”, sade Nicolas Launay, R&D-Direktör på Tegal Frankrike. ”Når byggandena ProNova2 på de processaa förbättringarna som presenteras i våra första ProNova reaktor- och erbjudandekunder vidare, i produktivitet och avkastningar. Den är en av de mest avancerade reaktorerna för silikoner DRIE på marknadsföra i dag.”,

ProNova2en är omgående tillgänglig för att sända på det Tegal 110, 200, 3200 och 4200 DRIE-rånet som bearbetar system. Den är också kompatibel som en modifiering med Tegal och för AMMS DRIE system redan i sätta in. Som med den första medlemmen av den ProNova familjen, det Processaa Tegal'sens för produktservice Toppna Förhållandet för Aspekt för Kick (SHARP), som uppnår etsade särdragaspektförhållanden av mer stor än 100:1 i produktionmiljöer.

Källa: http://www.tegal.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit