Agilent Installeert 3 AFMs bij de Universiteit Staat van de Zuid- van Dakota

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) kondigde vandaag aan dat de Afdeling van Elektrotechniek bij de Universiteit Staat van de Zuid- van Dakota (SDSU) drie extra microscopen van de wetenschappelijk-rang atoomkracht heeft geïnstalleerd (AFMs).

Twee van de nieuwe instrumenten, een Agilent 5500 AFM en een Agilent 5420 AFM, zullen die door het nano onderzoeksteam worden gebruikt, door Dr. Venkat Bommisetty en andere onderzoekers bij SDSU wordt geleid. AFMs zal worden gebruikt om high-resolution elektroeigenschappen metingen van diverse foto-actieve materialen en photovoltaic structuren uit te voeren. Deze instrumenten zullen in het Moleculaire Laboratorium van de Elektronika, een kern-gedeelde die faciliteit worden geïnstalleerd door nano onderzoeksteam van SDSU wordt ontwikkeld. Het derde instrument, een Agilent 5500 AFM, zal door Dr. Qiquan Qiao, een hulpprofessor worden gebruikt het van wie onderzoek zich hoofdzakelijk op organische photovoltaics concentreert. Dr. Qiao zal 5500 gebruiken om de omvang van zijn studies in de de krachtmicroscopie van Kelvin uit te breiden (KFM).

„Wij zijn zeer pleased om Dr. Bommisetty en Dr. Qiao van de geavanceerde metingsmogelijkheden, de opmerkelijke toepassingsflexibiliteit, en de intelligente die instrumentenmodulariteit te voorzien wordt vereist om aan hun behoeften te voldoen,“ verklaarde Jeff Jones, verrichtingenmanager voor nanoinstrumentationfaciliteit van Agilent in Chandler, Arizona. „Wij verheugen ons op het blijven nauw met beide onderzoekers in de aanstaande jaren samenwerken.“

In 2007, stond aan de spits Dr. Bommisetty van de aankoop van systeem van Agilent AFM van SDSU het eerste, een zeer belangrijk die laboratoriummiddel onder leden van de afdeling wordt gedeeld. Dr. Bommisetty en Agilent partnered toen om een Nationaal van de het instrumentenontwikkeling van de Stichting (NSF) van de Wetenschap in te dienen de toelagevoorstel, dat later in 2009 werd gefinancierd. Dientengevolge, is het gezamenlijke werk aangaande de ontwikkeling van een instrument voor high-resolution elektroeigenschappen metingen onder gecontroleerde milieu's een goed eind gevorderd.

Het „doel van dit vennootschap is een instrument van de aftastensonde te ontwikkelen dat prestaties-beperkende factoren in photovoltaic structuren kan sonderen,“ zei Dr. Bommisetty. De „microscopen van de aftastensonde zijn zeer belangrijk voor de evaluatie van materialeneigenschappen en het bestuderen van structuur-bezit verhoudingen.“

SDSU gebruikt organische, anorganische en hybride materialen om de nanoscaleeigenschappen van nieuwe die apparaten te bouwen worden ontworpen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. SDSU verkrijgt verscheidene op AFM-Gebaseerde hulpmiddelen en elk zal worden gebruikt om een specifiek bezit te sonderen. Een team van gediplomeerde studenten en post-doctorale onderzoekers zal de configuratie van AFMs door medio-2011 voltooien. De faciliteit zal open voor alle onderzoekers blijven.

Het onderzoek van Dr. Bommisetty's omvat nanotechnologie, moleculaire elektronika, nanomaterials, bio-geïnspireerde materialen, organische, anorganische en hybride photovoltaics, nanosensors, dunne films en oppervlaktewetenschap. De aandachtsgebieden van Dr. Qiao's omvatten organische photovoltaics, organische lichtgevende dioden, organische transistors, semiconducting polymeren en kleurstoffen, en nanomaterials.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit