Nanoscience Instrumenterar Fördelar för Nanotube för Kol SSP-354 Systemet Syntes

Nanoscience Instrumenterar meddelar världsomspännande fördelning av en ny apparat för syntes för benchtopkolnanotube. De Nanotech Innovationerna SSP-354 är ettkosta system för att producera högkvalitativa mång--walled kolnanotubes.

Apparaten använder framkallat ett processaa för injektionCVD på NASA och integreras in i en instrumentera som är liten nog till passformen i en ångahuv. Systemet kan denkvalitets- jordbruksprodukter, mång--vägg kolnanotubes inom några timmar.

Nanotube för Kol SSP-354 Synt

Systemet för SSP-354 CNT planlades med både affordability och lindrar - av - bruk i åtanke. Användaren injicerar Nanotech Innovation den organometallic lösningen för precursor in i enzonplanera panna var stryka katalysatorpartiklar bildas. När tillväxt catalyzeds, bildar nanotubesna på ytbehandla av ett processaa rör för kvartar, som är mer sistnämnd som mot efterkrav tas bort till det materiellt. Nanotubesna i genomsnitt uppgå till 50 nm i diameter och kan vara någonstans från flera mikrometrar till några hundra mikrometrar i längd, beroende av fungeringsparametrar.

Därför Att den innovativa designen avlägsnar många av kliver normalt krävt, i att producera CNTs, är systemet ideal för bildas miljöer var deltagare kan utbildas till både jordbruksprodukter och karakterisera kolnanotubes. ”Är systemet för SSP-354 CNT ett stort komplement till vår enkla att använda AFMs” något att säga Markerar Blommor, direktör på Nanoscience Instrumenterar. ”Kan Vi nu ge enkelt, och deneffektiva nanomaterialfabriceringen tillsammans med vårt fodrar av karakterisering bearbetar.”,

Källa: http://www.nanoscience.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit