Posted in | Nanoanalysis | Nanobusiness

Överenskommelse för Leica MicrosystemsTecken med den Digital Bränningen

Leica Microsystems och den Digital Bränningen meddelade häftet av en överenskommelse, whereby Leica Map ytbehandlar att avbilda, och metrologyprogramvara som baseras på den Digital Bränning ska Teknologi för Berg, används med det Leica ApplikationFöljet (LAS) för Leica industriella mikroskop. Den nya Leicaen Kartlägger programvara är van vid visualiserar och kvantifierar särdrag av mätt ytbehandlar, karakteriserar ytbehandlar texturerar och geometri och frambringar visuellt hjälpmedel ytbehandlar metrologyrapporter med full traceability. Den är tillgänglig på tre jämnar med valfria enheter för avancerade applikationer.

Tillträdeet som jämna Leica Kartlägger Startprogramvara, används i samverkan med LAS-Montage. LAS-Montagen får en serie av avbildar hyvlar på bekant göra mellanslag täcka denfokusera regionen av ett prov med ett Leica mikroskop. Från denna bunt kartlägger ett djup, och ett fördjupat fokuserar avbildar härledas, och analyserat av Leica Kartlägga. I Leica Kartlägga Starten, ytbehandla topografi kan beskådas på någon jämn zoom och any meta i real-time. Färga, och styrka avbildar överdrar gör läget av lättare ytbehandlar särdrag, hoppar av däribland. Distanserar, metar och kliver höjder kan mätas. Höjd och funktionella parametrar beräknas i överensstämmelse med den senaste ISOEN 25178 som är standard på areal, ytbehandlar texturerar. Valfria enheter kan fördjupa kapaciteten för att ytbehandla texturerar och drar upp konturernaa av analys.

Leica Kartlägger programvara för DCM 3D är hängiven till den dubbelLeicaen kärnar ur 3D mikroskopet Leica DCM 3D, som confocal sammanslutningar och interferometryteknologi för bedömning non-invasive, snabb och med hög upplösning av mikro och nano strukturerar. Förutom de standarda särdragen av Leica Kartlägga Starten, Kartlägger Leica DCM 3D inkluderar avancerade filtrera tekniker för ISO 16610 för att avskilja ytbehandlar roughness, och waviness, grundläggande funktionell analys (som uthärdar förhållande, djupfördelning, Etc.) och kapaciteten till extraktet under-ytbehandlar (till exempel från mekaniska och elektroniska delar och MEMS) och analyserar dem självständigt.

Leicaen Kartlägger produkten spänner avslutas av Leica Kartlägger Högvärdigt, ett bästa av den universella lösningen för fodra som är kompatibelt med singel-pekar tactile och optiska profilometers och scanningsondmikroskop, såväl som med optiska mikroskop.

”Är Leica Map ett viktigt tillägg till det Leica ApplikationFöljet,” påstod Andreas Hedinger, Disponent av Leica Microsystemss Uppdelning för Bransch. ”Ger Den användare av Leica mikroskop med en omfattande lösning för ytbehandlar att avbilda och metrology i överensstämmelse med de senaste normana och metoderna.”,

”Kartlägger Leica programvara baseras på den senaste utvecklingen av BergTeknologi, som var utsläppt i understödjahalvan av 2010,” påstod François Blateyron, Verkställande direktör av den Digital Bränningen. ”Inkorporerar Den en förhöjd skrivbords- publicerande miljö, för att rusa upp komplexa beräkningar och bearbeta av stora mätningsdatamängder.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit