Posted in | Nanoanalysis

Den Nya Nedladdningen från Malvern på Laser-DiffractionPartikel Storleksanpassar MetodUtvecklingsVägledning

För en tid sedan publicerat och tillgängligt för nedladdning på Malvernen Instrumenterar nu websiten, ”Metodutveckling för laser-diffractionpartikel storleksanpassar analys” vid diffractionspecialisten som Dr Anne Virden ger praktisk vägledning på framkallning av robustt analytiska metoder.

Hon artikeln beskriver det processaa med hänsyn till ISO13320 (2009), landskampen som är standard för laser-diffractionpartikel, storleksanpassar analys och andra vägledningsdokument.

Lyckad metodutveckling beror på rigoröst, och systematisk undersökning dela upp i faktorer allra bekant till påverkanresultat, inklusive provtagning, tar prov spridning/förbereder, och mätningen villkorar. ”Storleksanpassar Metodutveckling för laser-diffractionpartikel analys” betraktar varje av dessa utfärdar i sin tur, portionsvaret ifrågasätter liksom: huruvida att mäta blöta eller torrt; vilken dispersant som ska användas; är spridningen villkorar avbrott av partiklarna av intresserar; och hur är man kontrollerar den framkallade metoden bra.

Över det betydliga framsteg för det sist årtiondet har gjorts i området av metodutveckling, av Malvern och andra. Den senaste versionen av ISO13320 reflekterar denna och inkluderar ett verkligt belopp av rådgivning. På Malvern som en ha som huvudämne fokuserar, är att växa och sprida informationen som är tillgänglig, till och med utbildning och programvara som är sådan att laser-diffraction kan användas lyckat för en everincreasing variation av applikationer. Läs Anne Virdens som är pappers- på http://bit.ly/MALmethoddev

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit