Posted in | Graphene

Graphene-Like Silicene for elektroniske søknader

Av Cameron Chai

Ifølge Antoine Fleurence, en forsker ved Japan Advanced Industrial of Science and Technology i Ishikawa har halvleder sektoren nødvendig infrastruktur for å bruke silikon for å utvikle brikkene som opererer elektronikk.

Den japanske forskere, på en nylig konferanse i Dallas, av American Physical Society beskrevet utviklingen av silicene. Teamet fabrikkert et tynt lag med silikon på keramiske stoffet zirkonium diboride. X-stråler strålte på den tynne silisium arket utsatt et sekskantet struktur som ligner på graphene.

Denne strukturen lignet den silicene bånd utviklet av forsker Guy Le Lay ved Universitetet i Provence i Marseille, Frankrike. Le Lay gruppe også delte den nye informasjonen på konferansen, som viste at silicene og graphene ikke bare ser like ut, men kunne dele lignende elektroniske egenskaper. Spektroskopiske metoder viste at silicene har en Dirac kjegle, som gjør det mulig for graphene skal brukes i elektronikk. Le Lay vil vokse silicene på et isolerende stoff som gjør at laget til å gjennomføre direkte tester av sine elektroniske egenskaper.

For å gjøre silicene et mer levedyktig alternativ enn graphene, må utviklingen være enkel, ifølge Sankar Das Sarma, en forsker ved University of Maryland i College Park.

Kilde: http://www.aist.go.jp/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit