Posted in | Bionanotechnology

Applicerad MaterialTeckenÖverenskommelse Att Underhålla Fungerande Kapacitet av Halvledaren

Vid Cameron Chai

Applicerade Material har skrivit in in i mång--år en tjänste- överenskommelse med TowerJazz att stötta Applicerad Materialutrustning på dess halvledarefabrik som lokaliseras i den Newport Stranden, Kalifornien. Den ska överenskommelsen ger effektiva den baserade systemuptimen för kostnad på att ladda för fabrik.

Ephie Koltin, vice verkställande direktör på TowerJazz, den ska utvecklingen låter hans företag fokusera på dess kärnar ur beskickning av framkallning av försvårad skräddarsy CMOS, motsvarighet, driver övervakning, avbildar avkännaren och blandad-signalerar, och MEMS-lösningar för den närvarande elektroniken marknadsför.

Charlie Pappis, den Globala gruppvicepresidentet och allmänna chefen av Applied Servar, något att säga som denna utveckling ska mer ytterligare hjälp hans företag som låter dess kunder ändra, fixade huvudstad till variabeln uppta som omkostnad trimmar in med deras inkomst.

Enligt avtala som Appliceras ska, ge teknisk service etsar in, metrology, och kontroll bearbetar av den processaa produktionen. Ett lag av Applied iscensätter vem har intygats av både lokal och lokaliserat globalt förkroppsligar ska fortlöpande service för erbjudandet med iscensätta och logistikteknologier, liksom företagets ExpertConnect det avlägsna diagnostiska systemet.

Källa http://www.appliedmaterials.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit