Posted in | Nanoenergy

Industriella Nanotech Debuter Qatar Marknadsför med Nansulate som Täcker Lösningar

Vid Cameron Chai

Industriella Nanotech har undertecknat en överenskommelse med Qatarisk Nanotechnology att fungera som sulafördelaren i Qatar för Industriell Nanotechs Nansulate termisk isolering och skyddande beläggningar. QN fördelar och servar nanotechnology baserade system till kunder i Qatar och Golfområdet.

Enligt Francesca Crolley, utplacerar vicepresidentet av Näringslivsutveckling på Industriella Nanotech, ska QN Nansulate som täcker system inom dess 19 affärshus, som spänner från lokalvård till konstruktion. Lösningarna som också ska, är tillämpbara i oljan, gasar, att raffinera och petrochemicalssektorer.

Qatar har 15 miljard trummaolja reserverar, som ska erbjudandet tåld avkastning på strömmen jämnar för de kommande 37 åren. Reserverar av naturgas mäter mer, kubiktriljon än 25 mäter och att utgöra omkring 14% av den globala avkastningen. Landets ekonomi har fullvuxet vid 19,40% årligen. Tillväxttakten har tankats av strömLNGEN, oljan, och petrochemicalsna produktion och exportförhöjningarna.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit