Posted in | Nanoanalysis

Sz-100 van Horiba Kenmerkt Fysische Eigenschappen van Nanoparticles en Proteïnen

De nieuwe sz-100 reekseninstrumenten van Horiba analyseren zeer belangrijke deeltjesfysische eigenschappen met inbegrip van grootte en zeta potentieel. Bovendien kan het worden gebruikt om proteïne en polymeer moleculegewicht te bepalen, en tweede virial coëfficiënt (A2).

De de grootteanalyse wordt van het Deeltje uitgevoerd door zich dynamische lichte te verspreiden (DLS). Zeta het potentieel wordt gemeten door zich elektroforetische lichte te verspreiden. Het moleculegewicht en A2 worden geanalyseerd door zich statische lichte te verspreiden gebruikend een perceel Debye. De Typische toepassingen omvatten nanoparticles, colloïden, proteïnen, biomoleculen, en emulsies.

Sz-100 kunnen enige instrumenten beschikbare groottemetingen bij zowel rechte hoek (90°) en backscatter (173°) uitvoeren. Deze unieke eigenschap verstrekt maximumgevoeligheid en staat de gebruiker toe om metingsvoorwaarden voor alle mogelijke steekproeftypes te optimaliseren. De de groottemetingen worden van het Deeltje uitgevoerd in een verscheidenheid van cellen bij volumes neer aan 12 μL. Zeta worden de potentiële metingen gemaakt in of beschikbare cellen voor waterige steekproeven of onderdompelingscellen voor organische en biologische steekproeven. De unieke beschikbare cellen die koolstofelektroden gebruiken kunnen honderden steekproeven typisch meten alvorens vervanging te vereisen. Zo weinig zoals 100 μL voor zeta potentiële bepaling worden vereist.

Een automatische titrator is beschikbaar voor iso-electric richt bepalingen van zeta potentieel versus pH, of studies onderzoekend optimale capillair-actieve stofconcentratie voor formulering of verwerking.

De de groottemetingen van het Deeltje kunnen van 0.3 NM worden gemaakt - 8 μm bij concentraties van 0.1 mg/ml (lypozyme) aan 40 gewichtenpercenten afhankelijk van steekproefeigenschappen. Zeta het potentieel van -200 tot +200 mV kan manueel of met autotitrator worden geanalyseerd. Het moleculegewicht grote molecules wordt gemeten van 1x103 aan 2x107 g/mol.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit