Posted in | MEMS - NEMS

EV-Gruppen Sammanfogar med det Industriella TeknologiForskningsinstitut för Processaa Utveckling för MEMS

Vid Cameron Chai

EV-Gruppen (EVG) förklarade att hon blir partner med med det Industriella TeknologiForskningsinstitut (ITRI) för att leverera avancerade fabriks- tekniker för futuristic MEMS-apparater.

Under benämner av samarbetet, har ITRI köpt en automatiserad EVG6200 maskerar justeringssystemet och det EVG510 halv-automatiserade rånbindningsystemet med förbindelsejusterings- och bästa-botten justeringsalternativ. EVG ska byggande, ändrar och optimerar ITRI'SENS denjämna bindningtekniken för att passa dess beställare och partners. EVG levererar lithography, och rånbindningutrustning för nanotechnologyen, halvledaren och MEMSEN marknadsför.

De nya systemen från ska EVG monteras på MikroSystemTeknologin Centrerar av ITRI. Ett nummer av EVG-rånobligationsförsäljare och maskerar tillrättare har monterats på detta läge och är redan för närvarande under funktion. EVG-systemen används för olik rån-jämn bindning bearbetar liksom belägger med metall thermo kompressionsbindning, eutectic bindning och anodic bindning. ITRI använder obligationsförsäljaren EVG510 för att bearbeta 200 rån för en mm MEMS.

Enligt HANS Suppli marknadsför ett marknadsföraforskningföretag, MEMSEN ska växer snabbt från 2012 till och med 2014. Nyckel- dela upp i faktorer för marknadsför utveckling inkluderar bruket av MEMS-apparater, accelerationsmätare, pressar avkännare och gyroskop i konsument och automatiska mobila kommunikationsapparater.

denJämna arrangera i rak linje bindningen erbjuder skydd till den minimala och delikat mekaniska utrustningen och är van vid apparater för tillverkning MEMS. denJämna arrangera i rak linje bindningen frambringar också ettjämnt paketerar till slutet och encapsulate MEMS-apparaten hermetiskt. Företaget erbjuder rånbindningsystem som är passande för fabriks- kick-volym.

Källa: http://www.evgroup.com/en

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit