Första KapacitensKalibrering som är Standard för AFM-Användare

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) introducerade i dag den första kommersiellt - tillgängliga kapacitenskalibreringen som var standard för ett atom- styrkamikroskop (AFM). Den vetenskapliga lösningsfamiljeförsörjaren utfärdade kalibreringsspecifikationer för kapacitensmätningar som låter kvantitativ bedömning av materiella och apparatrekvisita via dess utmärkelse-vinnande Funktionsläge för ScanningMikrovågMicroscopy.

Forskare från Agilent samarbetade med Nationalet Institute of Standards and Technology (NIST-StenblockLaboratorium) för att upprätta det nya standart.

Agilents SMM-Funktionsläget är den enda AFM-baserade elektriska karakteriseringtekniken som ger forskare riktig kalibrerad kapacitens.

”Är SMM-Funktionsläget den enda AFM-baserade elektriska karakteriseringtekniken, som har råd med forskare riktig kalibrerad kapacitens,” sade Jeff Jones, funktionschefen för Agilents nanoinstrumentationlätthet i Chandleren, Ariz. ”Är Denna kvantitativa information kritisk att förbättra förstår svaret och uppförandet av nanoscalesystem, när speciellt apparatrekvisitan måste att bedömas på deras påtänkta funktionsfrekvenser.”,

SMM-Funktionsläget är en unik metod som använder en Agilent mikrovågvektor knyter kontakt analysatorn i konsert med en Agilent 5420, eller 5600LS AFM som mäter rekvisita som är tillhörande med lilla variationer i elektromagnetiska växelverkan av en prövkopias delar med den infalla mikrovågen, signalerar, statiskt eller dynamiskt. Agilent-Artikel med ensamrätt tekniken kan användas för mätningen på halvledare (inget krävt oxidlagrar), belägger med metall, dielectric material, ferroelectric material, isolatorer och biologiska material. Data från representativt tar prov visar att SMM-Funktionsläget är kapabelt av att kartlägga materiell rekvisita på en upplösning som begränsas ultimately av skärpan av AFM-sonden.

Agilents SMM-Funktionsläget namngavs en Utmärkelsevinnare för R&D 100 av en oberoende bedöma panel och redaktörerna av R&D-Tidskriften. Det namngavs också en PrismaUtmärkelsevinnare 2009 av domare från SPIE, och det rådgivande stiger ombord av Laurin som Publicerar den Photonics Spectratidskriften.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit