Posted in | Microscopy

FEI-Barkass Världens det Mest Böjliga DualBeam Systemet

FEI-Företag (NASDAQ: FEIC), ett ledande instrumentationföretag som ger system för elektronmikroskopet för applikationer i forskning och bransch, meddelade i dag frigöraren av dess nya Versa 3D DualBeam system, som ger med hög upplösning, tredimensionellt (3D) avbilda, och analys på en lång räcka av tar prov typer.

Versa 3D's den högt configurable plattformen låter kunder anpassa systemets kapaciteter till deras specifika krav.

Systemet för FEI Versa 3D DualBeam

”Möter den böjliga konfigurationen av Versaen 3D begärningarna av dagens forskare som studien en bred variation av material,”, sade Trisha Rice, vicepresident och den allmänna chefen av FEIS Enheten för ForskningAffären. ”FEIS strålar banbrytande ledarskap i jon, och elektronen strålar tekniker, och methodologies matchas väl för att ge forskare som information från även det mest utmana tar prov. I fjol introducerade FEI den senaste utvecklingsHeliosen NanoLab, den högsta upplösningen DualBeam i världen som inkorporerar denledande elektronen, och jonen strålar teknologier, och i dag avtäcker vi den mest böjliga DualBeamen, Versaen 3D.”,

Versa 3D är tillgänglig med endera kick dammsuger-endast eller kicken och dammsuger low elektronen som avbildar maskinvara. Lowen dammsuger elektronen som avbildar kapaciteter, låter systemet hysa förorening, eller outgassing tar prov som är okompatibel med kick dammsuger funktion. Lowen dammsuger ger också kapaciteten att kompensera för laddningsuppbyggnad i non ledande tar prov även på kickströmmarna som krävs för analystekniker, liksom den dispersive (röntgenstrålen) spektroskopin för energi (EDS) och elektronbackscatterdiffraction (EBSD).

De Versa 3D sammanslutningarna som FEIS ledarskap i Schottky sätter in utsläppelektronen, strålar, och kickgenomgångsjonen strålar teknologier in i ett configurable DualBeam system som ställer in ett nytt standart för karakteriseringen 3D och analys, tar prov plats-närmare detalj ändring, och avancerat ta prov förberedelsen för överföringselektronmikroskop (TEMs) och atomsonder. Kick-kapaciteten plattformen kan också konfigureras med FEIS mäktiga low dammsuger kapaciteter och även miljö- scanningelektronmicroscopy (ESEM) för i situanalys. Avancerad SEM 2000scanning och FIB som mönstrar avbilda för avkastning kraftig och mala kapacitet. Nya särdrag, liksom Korrigerade FEIS SmartSCAN och Driva Inramar Integration (DCFI), gör elektronen lättare strålar att avbilda av tar prov typer med en spänna av olik rekvisita. Den Avancerade backscattered elektronen, såväl som avkännare för sekundär elektron och jon, mot efterkrav en bred variation av topographic, elementär och compositional information ”från varje metar.”,

Kombinationen av den senaste AutoSlicen & Beskådar alternativ för programvara G3, möjliggör den mångsidiga elektronen som avbildar maskinvaru- och kickgenomgångsjonkolonnen, forskare för att kapitalisera på laddningen som balanserar kapaciteter av joner och elektroner. Mala (med realitetjoner) och avbilda eller drivadämpning (med elektroner) ger en unik synergy för automation av seriellt skiva 3D, att avbilda och analys av båda elektriskt som är ledande och som är icke-ledande, tar prov. När de kombineras med kan alternativ för programvara EDS eller EBSD, EDS3 och EBS3, också vara van vid rekonstruerar elementärt kartlägger eller crystallographic riktningsdata i 3D.

Versaen 3D tilltalar de olika behoven i material forskar, vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet, elektronik och geosciences. Den är tillgänglig för att beställa omgående. Behaga besök http://www.fei.com/versa3d För mer information

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit