Posted in | Nanoelectronics

KLA-Tencor לעיתונות E-Beam פגם רקיק סקירה מערכת לייצור שבבים

לפי קמרון חי

KLA-Tencor הציגה את 7000 EDR, קרן אלקטרונים (e-beam) פגם רקיק מערכת ביקורת, על שהוא מאפשר ייצור השבבים ב בלוטות מכשיר 20nm או פחות.

e-Beam פגם רקיק סקירה מערכת סיווג

התכונות כלי להבטיח רמה גבוהה של התפוקה רגישות ומאפשר הדמיה פגם כמו גם מתגבר על האתגרים סיווג ברמה של היום של התקדמות טכנולוגית, שם תשואה הרג הפגמים עשוי להיות כמו דקה כמו 10nm, או יכולים להיות נוכחים בחלק התחתון של בור עמוק או תעלה. EDR-7000 בעקביות מזהה כשלים ביחס סף רגישות פגם רקיק בדיקה "מערכות שנעשו במיוחד עבור הצומת 20nm. סדרת בדוגמת פיקוח רקיק כוללים את SP3 Surfscan, שהושק בחודש שעבר, ומודלים הקרובה של KLA-Tencor.

מערכת EDR-7000 כולל מספר תכונות מתקדמות כדי לשפר את יכולותיה לעומת המערכת הנוכחית דור 5210-EDR. היא משלבת שדה נבדק, דור שלישי הקורה אלקטרוני טור טבילה המאפשרת רזולוציה מעולה הדמיה טופוגרפית מתקדמים. זה השתפר הרטט בידוד מערכת הבמה טיוח התקדמות פי שלושה ב דיוק לתאם ומאפשר עד פי ארבעה שיפור במהירות של פגם סוקר.

מערכת זו כוללת רגישות מתקדמות באופן משמעותי על פגמים רקיק חשוף הכוללים העשרה לניתוח של אנרגיה dispersive רנטגן (edx) בהרכב. היא משלבת סקירה רומן reticle פגם במצב המאפשר חקירה מהירה של אתרי רקיק בו פגמים יכול להיות מודפס. חלון זה מאפשר אפיון תהליך על התפוקה עלתה במידה ניכרת. זה גם תכונות מתח, בניגוד למצב הדמיה עבור העדפת לעיין במידע אלקטרוני הקורה בדיקה של רקיק ויש לו את היכולת של סיווג פגם מחובר כדי לשפר את היישום שלה בעבודה הדמיה. מספר יצרני כולל ציוד, יציקה, זיכרון, היגיון יש להציב הזמנות EDR-7000 מערכות.

מקור: http://www.kla-tencor.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit