Ισπανία υποδοχής Τάσεις στη Νανοτεχνολογία Διεθνές Συνέδριο TNT2011

Με Cameron Chai

Οι τάσεις στη Νανοτεχνολογία Διεθνές Συνέδριο, TNT2011 θα διεξαχθεί για 12η φορά από 21 έως 25 Νοέμβριος, 2011 στο ξενοδοχείο Iberostar Ανθέλεια Πολυχώρος βρίσκεται στην Κανάρια νησιά, Ισπανία.

Το συνέδριο στόχους για να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα της εν εξελίξει έρευνας στη νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες, συζητούν συνδέονται πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα συναφή προγράμματα, όπως το GDR-I, ΜΑΝΑ και nanoGUNE.

TNT συνέδρια αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά τη μεταφορά πληροφοριών και τη δημιουργία επαφών μεταξύ των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νανοτεχνολογίας και νανοεπιστημών τομέα. Η TNT2011 θα διεξαχθεί διατηρώντας τις βασικές πτυχές των προηγούμενων εκδόσεων, που προσφέρει μια αποκλειστική ευκαιρία για εκτεταμένη αλληλεπίδραση.

Επιφανείς ομιλητές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Stephan Roche της ICN/CIN2 στην Ισπανία, Peter Schurtenberger του Πανεπιστημίου Lund στη Σουηδία, Ούζι Landman της Γεωργίας Tech στις ΗΠΑ και Masakazu Aono των ΜΑΝΑ / ΕΜΕ στην Ιαπωνία, θα δώσει ομιλίες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Ειδικές συνεδρίες στο TNT2011 θα περιλαμβάνει Nanomagnetism: σε συνεργασία με την CIC nanoGUNE, Soft Matter: σε συνεργασία με Κίνδυνοι FRIMAT, & Κανονισμοί: σε συνεργασία με το έργο NanoCode, γραφένιο & νανοσωλήνες: σε συνεργασία με nanoICT έργου, Νανοβιοτεχνολογία: σε συνεργασία με IBEC-UB και Nanobiotech-bioinspired: σε συνεργασία με TRAIN2 έργου.

TNT2011 είναι ένα ιδανικό χώρο για κυβερνητικές, ακαδημαϊκές και βιομηχανικές οργανώσεις για να συζητήσουν κοινούς στόχους και να επιταχυνθεί η εμπορική αξιοποίηση των καινοτομιών της νανοτεχνολογίας.

Πηγή: http://www.tntconf.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit