Posted in | Nanomaterials

Centrerar Lån som $20 Miljoner Tilldelas till NanotechnologyUtveckling, på UMass Amherst

Vid Cameron Chai

Nationalet Science Foundation har tilldelat Universitetar av Massachusetts Amherst med en anslags- värd $20 miljoner.

UMass Amhersts Centrerar för Hierarkiskt Fabriks- (CHM) som ska, ger service för en period av fem år till en forskning centrerar i sätta in av nanomanufacturing. Till Och Med lån som mottas av Fundamentet, framkallar det centrera ska arbetet i tandemcykel med Carpe Diem Teknologier av Franklin och, rulle-till-rullen som bearbetar lättheten för nanomanufacturing som inkluderar apparater liksom batterier, avkännare, sol- celler, och cellen ringer skärmar.

Ett beställnings- fabriks- laboratorium har framkallats av forskare på CHM till fjäll upp eller integrerar nanoimprint som täcker och mönstrar av själv-monterande material. Kärna urteknologin baseras på kemisk syntes av hybrid- material, såväl som nanoscale mönstrar och mallar som baseras på polymrer. Polymrerna täckas därefter, och specificerat för att montera in i nanoscale strukturerar. Det processaa av att planlägga exakta nanostructures ska appliceras till funktionellt hybrid- materiellt och kombineras därefter med nanoimprintlithography (NIL) till tillverkningapparater som baserades på böjliga substrates. Nanoscalesärdragprintingen eller att utföra i relief på en röra rengöringsduk möjliggöras av NOLLteknologin.

Skapat i 2006, mottog påstår CHM en federal anslags- värd $16 miljoner och fondvärd $7 miljoner för att fungera i tandemcykel med privata producenter för att öka ekonomin av det statligt av Massachusetts, såväl som att öka affären av branschen, genom att få, ta fram till avancerad nanotechnology som raffineras och frambrings av CHMEN. Centrera specialiserar i iscensätta av nanometer-fjäll delar, som är 1/1000 tider som är mindre än tvärsnittet av människahåret, som ska används i fabriks- apparatsystem.

Källa: http://www.umass.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit