Posted in | Nanomaterials

Den Nya Aveln av Guld- NanoparticleFärgpulver som är Inklusive i Nytt, Marknadsför Rapporten

Branschanalytikern fast NanoMarkets har precis utsläppt en ny rapport att beläggas med tegel, ”Utskrivavet Guld-: Guld- Färgpulver och Degar Marknadsför - 2011” som undersöker marknadsför för guld- färgpulver och degar i elektroniken och de sol- branscherna. Rapporten diskuterar både de guld- degarna som används i traditionella applikationer liksom, binder bindning, och brazing och en ny avel av färgpulver baserade guld- nanoparticles.

Dessa nästa generationfärgpulver förväntas för att finna bruk i MEMS, datalagring och datorminnet, ”gräsplan” elektronik, photovoltaicsen (PV) och avkännare. NanoMarkets bedömningar som den sammanlagda volymen av guld- som konsumerades av guld- färgpulver och degar för elektronik och PV-applikationer, ska räckvidd 13,7 tonnes vid 2016.

Denna rapport ger åtta-år projektioner (både volym och värderar), ha som huvudämne allra applikationer, som guld- färgpulver och degar är i, eller ska är, använt. Dessa projektioner inkluderar också en breakout vid sorten av använt processaa för printing: att spruta ut avskärmer eller flexoen/graven. Bland firmorna som diskuteras i denna rapport, var: Bellman-Melcor Bosch, Brazetec, Du Pont, Ercon, ESL Electroscience, Hitachi, IBM, Indium Korporation, Johnson Matthey, Krohn, Samsung och Umicore. Rapporten inkluderar också en analys av forskning som äger rum på Berkeley, ETH, Rensselaer, UCLA, Universitetar av Melbourne, Universitetar av Tokyo, VTT, och annan ha som huvudämne forskningscentra.

Extra specificerar rapporten är härom på http://www.nanomarkets.net.

Nyckel- Rön:

Även Om de guld- degarna marknadsför är mognar, NanoMarkets ser ett tillfälle för ”nanopastes,”, skulle som den traditionella serven tjock-filmar marknadsför men, kunde ge markant för att fälla ned att bearbeta kostar. Emellertid enligt NanoMarkets kommer de huvudsakliga nya affärstillfällena för materialen som är ansedda i denna ska rapport, främst från nya applikationer genom att använda ”nanoinks”,

Ett av dessa tillfällen kan komma från utskrift av ett tunt lagrar av guld- nanoparticles på optiska disks, liksom CDs och DVDs, som kunde väldeliga förhöjning beloppet av information som lagrades. Guld- nanorods, i synnerhet, har noterats som ett materiellt som kan hjälpa att ge ny teknikstrategier för lagring för optisk information.

Ett utskrivavet lagrar av guld- nanoparticles kan också hjälpa att öka effektiviteten av sol- paneler, och, i detta sammanhang, noterar NanoMarkets att, utskrift i allmänhet har tagit på en växande roll i PV under senare år. Också klistrar rapportnågot att säga som marknadsföra för guld- färgpulver och ska är drivande inte precis vid löneförhöjningen av källor för alternativ energi men också vid miljö- reglering. Till exempel gynnar rapportnågot att säga, som guld- degar ska, kommersiellt från de reglerande kraven för bly--fri elektronik som har väck in i styrka i både Europa och U.S.ET. I tillägg finns det ökande bekymmer vid regulatorer med hänseende till nanosilver, och utskrivaven nanogold kan serven som en godaersättning i några applikationer.

Ännu en tillfälle, som NanoMarkets ser för utskrivavet guld-, är i avkännare. Guld- redan är en allmänning som är materiell i avkännare, även om i dag den pläterade mestadels. Men printing är passande mer etablerad, som en fabricering bearbetar för danandeavkännare - speciellt för avkännare för stort område -- så det ska finns en passform för utskrivavna guld- tillfällen i framtiden.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit