Posted in | Nanobusiness

Tegal Fördjupa Stopptid på Anbud för dess Portfölj för Nanolayer AvlagringTeknologi

Vid Cameron Chai

US baserade Tegal har meddelat, att den har fördjupa stopptiden för att bjuda för dess nanolayeravlagringteknologi (NLD) - den baserade immateriell rättighetportföljen. Stopptiden, som var att förfalla på September 30, 2011 nu har fördjupas upp till 5 pm, Oktober 15, 2011.

Företaget avgjort på f8orlängningen, som den olika halvledaren och IC-utrustningproducenter hade visat en intressera i dess portfölj. Tegals portfölj består av en slutsumma av 35 globala, och lokalpatent i sätter in av plasma-förhöjd atom- lagraravlagring (ALD), pulserad kemisk dunstavlagring (CVD) och NLD.

NLD är en teknologi, som integrerar CVDEN, som är non-conformal och ger kickgenomgång och ALD, som är högt conformal och ger låg genomgång. Denna teknologi hjälper halvledaren, och IC-utrustningproducenter som fördjupa livet av maskinvara som baseras på CVD, bearbetar utan att ha behovet att skifta till ALD bearbetar som begränsas av pre-markörer.

Det tekniskt, veta-hur och kunskap av Tegal har, ledde till uppfinningen av många apparater liksom Ljusdiod, för- minne och mikroprocessorer. Företaget är också ansvariga för utvecklingen av avkänningen, och att filtrera apparater, som används nu av mest som är smart, ringer. Företaget har också investerat i Sequel Driver för att framkalla den olika sol- kraftverket projekterar, och förnybar energi projekterar runt om världen.

Källa: http://www.Tegal.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit