Oxid för ForskareBruksZinc Nanowires som Förhöjer Kapacitet av Ljusdiod

Vid Cameron Chai

Forskare från det Georgia Institutet av Teknologi har använt piezoelectric material liksom nanowires för zincoxid radically för att förhöja effektiviteten som galliumnitrideLjusdioder möjliggör på omvandling av elektricitet in i ultraviolet lätt.

Forskninglaget förbättrade kapaciteten av dess optoelectronic apparater, genom att frambringa ett piezoelectric potentiellt i det piezoelectric materiellt till och med applikationen av mekaniskt, anstränger. Kontrollera en optoelectronic enhet med piezoelectric potentiellt kallas som piezo-phototronics och är van vid förbättrar bärareinjektionen och ändrar trans. av laddningar på p--nföreningspunkten i Ljusdioden.

Ensändande ut diod (LED) vars kapacitet har förhöjts till och med det piezo-phototronic, verkställer är utstuderad i laboratoriumet av Regentprofessorn Zhong Lin Wang.

Forskarna har använt det piezo-phototronic verkställer för att förbättra återkombinationen klassar av spela golfboll i hål och elektroner till jordbruksprodukterfotoner, som yttre i sin tur effektivitet förbättrar för Ljusdioden' med hjälp av överlägsen injektionström och förhöjt ljust utsläpp. Den tunna galliumnitriden filmar bildar `en p' delen av en p--nföreningspunkt, fördriver nanowiresna för zincoxiden bildar delen för ` net'. På denna föreningspunkt peka, fria bärare snärjdes i en strömma som frambrings av den piezoelectric laddningen som produceras som ett resultat av att applicera som är mekaniskt, anstränger på binder.

Forskninglaget tillverkade dess micro/nanowire för singelzincoxid LEDDE, genom att använda en binda över en trenched substrate. Laget framkallade endopad galliumnitride filmar över använda för substrate belägger med metall epitaxially organisk kemisk dunstavlagring och använde därefter filma tillsammans med nanowiren för zincoxiden för att skapa en p--nföreningspunkt.

Forskninglaget förlade den materiella katoden, en safirsubstrate, tillsammans med galliumnitridesubstraten med ett exakt mellanrum, var nanowiren för zincoxiden förlades med nära närhet med galliumnitriden. Nanowiren täcktes med en genomskinlig polystyren tejpar. En aluminastång som anknytas till en piezo nanopositioning, arrangerar är van vid applicerar styrkan på tejpa, som komprimerad binder i sin tur.

Laget utforskade därefter de ljusa utsläppändringarna, genom att förändra anstränga, värderar på 20 olika apparater. Apparaterna som bildades med den omvända riktningen av nanowiresna, visade en minskning i effektivitet, fördriver annan visad förbättrad effektivitet. Denna variation var på grund av omsvängningen i det piezo potentiellt undertecknar tack vare förskjutningen av riktningen av nanowiresna från +c - c.

Ljusdioden som producerades av laget för Georgia Techforskning, frambragte utsläpp på ultravioletta våglängder av 390 nm. Emellertid hoppas Zhong Lin Wang, som servar som en Regentprofessor på den Georgia Techen Skolar av MaterialVetenskap och att Iscensätta, att våglängderna kan ökas in i den synliga ljusa regionen för en samling av Ljusdiod. Han tror också att den innovativa metoden som framkallas av forskninglaget kan användas med andra elektriskt kontrollerade optiska apparater.

Källa: http://gtresearchnews.gatech.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit