Posted in | Nanobusiness

Fritsch Mottar Bästa Klassa från Hoppenstedt CreditCheck

Negationutvecklingar i standard för affärsförbindelse for example av betalning eller förlust av antagbara konton är för den mest delen numrerar tillfällighet. Med korrekt tolkade, såväl som klara indikatorer riskerar, osäkerheter i monetära transaktioner kan minimeras. Kunder och affärspartners är på kassaskåpsidan med FRITSCH - Malning och att Storleksanpassa though. Den oberoende klassa byrån Hoppenstedt Kreditinformationen (kreditera information), tilldelad FRITSCH ”Hoppenstedten CreditCheck Bästa Klassa-Certifikat” 2011.

Därför är företaget delen av cirkla (som encompassing alla näringsgrenar) av endast 3,3 procent av Tyska företag som presenterar ett krediteraindex av 1. Nu intygas FRITSCH som ”en Bästa Affärspartner”. Hoppenstedt Kreditinformation GmbH utvärderade 4, 5 miljon Tyska företag på ett fjäll av 1 till 6 i områdena av krediterar anseende var ”1" är det obtainable resultatet för den bäst möjligheten.

Kärna ur av utvärderingen för krediterakontrollaffären, är riskera, respektive krediterabedömningen av företagen. Den CreditCheck kreditvärdigheten är ett statistiskt beslutsamt värderar, som baserade på moderna statistiska tillvägagångssätt, beräknar riskera, huruvida blir upphör ett företag inom de nästa 12 månaderna endera insolvent eller deras affärsverksamhetar, utan möte av alla deras åtaganden in mot deras fordringsägarear. Basen för utvärderingen av företagen är de tillgängliga finansiella datan såväl som informationen om betalninghistorien. Information som samlas från mer än 500 miljoner, fakturerar från den världsomspännande största betalningen erfar kollektiv i Tysklandserve som fundamentet. Den GmbH Hoppenstedten meddelar direkt med företag. För att samla extra information som tas in i kontot för utvärderingen, är offentliga källor liksom reklamfilmregister, pressreleasar och resultat från on-line forskning inklusive.

Certifikat ”Hoppenstedt CreditCheck Bästa Klassa” är ett rikstäckande i den välkända och igenkända utmärkelsen för bransch, som framför realitet signalerar det okända ett tvivel till kunder, affärspartners, leverantörer och ekonomisk institution.

FRITSCH är en av landskampen som ledande producenter för applikation-orienterat laboratorium instrumenterar för tar prov att storleksanpassa för förberedelse och för partikel. Laboratorium räknar på deras kvalitets-, erfar, konsultationen och servar över hela världen - för den industriella applikationen för fasta såväl som för speciellt de tekniska forskningapplikationerna för precisera i industriellt och forskning och laboratorium.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit