Posted in | Nanoelectronics

Studien Visar Gynnar av FD--SOITeknologi för 20 och 28 Processaa Knutpunkter för nm

Vid Cameron Chai

Enligt en gemensam forskning bar ut vid GLOBALFOUNDRIES, BEVÄPNAR. IBM, STMicroelectronics och annan ha som huvudämne halvledarefirmor för att producera 28 som nm gå i flisor genom att använda fullständigt den processaa uttömda silikon-på-isolatorn (FD-SOI), är driver planar halvledareapparater som byggs på FD--SOIsubstrates, kapabla av att leverera viktig kapacitet och gynnar, när de jämförs till CMOS-apparater som fabriceras på i stora partier-silikoner substrates.

Rönet bekräftade också att kapaciteten av FD--SOIapparaterna är kapabel av att matcha kapaciteten som försäkras av FinFET apparater av 20 och 28 processaa teknologiknutpunkter för nm på det tidigast. I demonstrationen av silikon-kalibrerade simuleringar av invecklat går runt att bestå av kontrollanter för minne DDR3 och BEVÄPNAR kärnar ur på knutpunkten för 28 nm, levererade överlägsna kapaciteten för FD-SOI den teknologi över bulk CMOS-teknologi även under fälla ned av drivatillförselen.

FD--SOIteknologin levererar den optimala kapacitetsmotsvarigheten till det av den gistna generalen ämnar teknologier, på ett läckage driva, och dynamiskt driva mindre, än det kan uppnås by låg-driver teknologier. 28 strömkretsens för nm FD-SOI kritiska banor på 0,6 V var två veck snabbare, än det av låg-driver snabbare teknologi och 50%, än det av generalen ämnar teknologi.

FD--SOIteknologin konsumerar 40% driver mindre, genom att använda ett lägre, driver tillförsel för att uppnå jämliket uppsätta som mål frekvens. Den låter funktionen planlägger allra av digitala apparater liksom SRAMS på ett lägre driver tillförsel. Teknologin bekräftade också dessa gynnar på de 20 nm-knutpunktsimuleringarna.

På stödja slutsumman driver, och baserat på försök för designoptimization, FD--SOIteknologins var optimala kapacitet högre 12% till 30%, än det av bulk teknologi som planläggs special för, system-på-gå i flisor (SOC). Den konsumerade 22% till 40% driver mindre på jämn optimal fungeringsfrekvens, och dess låg-driva kapaciteten ökades av 65%. SOI-BranschKonsortium Verkställande direktör, Horacio Mendez påstod att FDEN-SOI levererar också minsta produktion riskerar när jämfört till FinFET tack vare dess kapacitet att inhysa planar designer.

Källa: http://www.soiconsortium.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit