De Onderzoeker Ontvangt de Europese Toelage van de Raad Voor Onderzoek voor het Bestuderen van de QuantumTheorie van het Gebied

Door Cameron Chai

Tobias J. Osborne, die als Professor van theoretische fysica bij het Instituut van Leibniz Universitat Hanover voor Theoretische Fysica en Cluster van Voortreffelijkheid, Centrum voor het QuantumTechniek en Onderzoek van de Plaats-tijd (ZOEKTOCHT) dient heeft, een toelage €1.34 miljoen voor de komende vijf jaar van de Europese Raad Voor Onderzoek voor (ERC) zijn Theorie van het project QuantumGebied met een adellijke titel `, Afwijkend Principe, en de Ononderbroken Staten van het Product van de Matrijs' ontvangen.

Prof. Dr. Tobias J. Osborne

Het project wordt bij het toepassen van nieuwe die ideeën geconcentreerd op de quantuminformatietheorie worden gebaseerd voor het bestuderen van de grondbeginselen van quantumgebieden. ERC kent de Beginnende Toelagen ERC toe om jonge onderzoekers aan te moedigen die geavanceerd onderzoek uitvoeren.

Voorafgaand aan het toetreden als professor van theoretische fysica bij het Instituut van Leibniz Universitat Hanover van QuantumOptica in Augustus 2010, werkte Osborne als kameraad tussen 2009 en 2010 in Wissenschaftskolleg zu Berling. Na de voltooiing van zijn Doctoraat in quantuminformatietheorie bij de Universiteit van Queensland in 2003, sloot aan hij zich bij Koninklijke Holloway, Universiteit van Londen als spreker in 2005. In 2009, werd hij aangewezen als Lezer.

De Quantum gebiedstheorie is een tak van fysica en vormt unieke uitdagingen aan theoretici. Nochtans, kunnen de nieuwe die ideeën uit het gebied van quantuminformatietheorie worden afgeleid in quantumverwarringsstudie voor het bestuderen van de krachtige gecorreleerde systemen worden gebruikt. De ontwikkeling van en het gebruik van deze nieuwe ideeën voor het bestuderen van theorieën die de componenten van het heelal modelleren zijn de kernnadruk van het project. Het onderzoek verzekert een nieuwe benadering om de interactie en de beweging te bestuderen van grote clusters van quantumdeeltjes door het beroemde ` tekenprobleem te elimineren,' dat een knelpunt in vroegere studies was.

Bron: http://www.questhannover.de

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit