Posted in | MEMS - NEMS | Nanobusiness

DenLek MEMS Gjuterit Sammanfogar EPAMO

Vid Cameron Chai

SilexMicrosystems, enlek MEMS gjuteri, har förklarat, att det har blivit en del av ett landskampprogram, Energi-Effektiv Piezo-MEMS Tunable RF Bekläda-Avslutar AntennSystem för Mobila Apparater (EPAMO) som betalas av Europeiska Unionen med, fokuserar på utvecklingen av en ny teknologiplattform för att planlägga sofistikerade RF-lösningar för mobila telefonlurar 4G och baserar posterar.

EPAMO planerar nya teknologier för att framkalla effektiva mobila kommunikationssystem för framtida energi, överman-kapaciteten RF-system, mycket lilla och inbyggda RF-delar, och kosta-effektiva system till mobilen ringer marknadsför.

För detta program bidrar ska Silex PZT som piezoelectric tunna filmar teknologier för att producera utlösare, belägger med metall överman-kapaciteten TSVs för RF-applikationer och sofistikerade inbyggda passivumapparater genom att använda avancerade material och till och med-rån att bearbeta.

Sofistikerade del- designer för RF och rånmaterial ska framkallas av EPAMO, genom att integrera nytt tunt, filmar teknologier och material med sofistikerade tredimensionella paketera teknologier och CMOS-lösningar. Dr. Thomas Metzger av EPCOS-koordinater programet. EPCOS är en specialist i RF filtrerar, och erbjudanden enhets somlösningar för mobil ringer' RF, bekläda-avslutar. EPCOS-Nederländernan framkallar RF-system som lösningar liksom smart RF bekläda-avslutar, tunable driva förstärkare och antennstämmare för EPCOS.

SilexMicrosystems' den Högsta Technologisten, Dr Thorbjorn Ebefors påstod att företaget, som en partner av EPAMO, ska bruk dess tredimensionella till och med-rån bearbeta erfar för att framkalla nya MEMS-teknologier. Ebefors tillfogade att dessa kapaciteter ska används till integrerade kondensatorer för jordbruksprodukter kick-täthet, motstånd och induktionsapparater för ett nytt spänner av apparater. Mer ytterligare Ebefors sade att Silex är EPAMOS den enda ren-lek gjuterit utrustas för att ge dessa teknologier till framtida kunder.

Källa: http://silexmicrosystems.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit