Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

Het Rapport Analyseert Medische Toepassingen van Kleefstoffen Nanofiber

Door Cameron Chai

Het Onderzoek en de Markten bieden een nieuw rapport met een adellijke titel nano-Vezel nu gebaseerde Kleefstoffen ` op Medisch Gebied aan - het Rapport van het Landschap van de Concurrent en van het Octrooi - Zeer Belangrijke spelers, vernieuwers en de industrieanalyse.'

Volgens het rapport, bereikte de markt voor nanotechnologietoepassingen op het globale medische gebied $1.7 miljard in het fiscale jaar 2010. De markt zou moeten een waarde van ruwweg $9.4 miljard in het fiscale jaar 2018 bereiken.

De Producten die op nanotechnologie worden gebaseerd hebben hun superieure eigenschappen en doeltreffendheid aan de consumenten aangetoond. Één dergelijk product is nanofiber-gebaseerde kleefstof die voor implants bevestiging, gekronkeld sluiting, druglevering en veel meer wordt gebruikt.

De ontdekking van de werkende aard van de gekko in 2001, die door de zwakke Van der Waals krachten nader toe wordt gelicht, had de ontwikkeling van nanofiber-gebaseerde kleefstoffen geïnspireerd. Derhalve worden diverse nanostructure op adhesie-gebaseerde producten geïntroduceerd of zijn in de pijpleiding.

Het rapport behandelt octrooien, universitaire gegevens en klinische proeven verbonden aan de technologie van de nanofiberadhesie op het medische gebied. Het omvat uitvoerige gegevens over de classificatie van de technologie van de nanofiberadhesie. De Sleutelwoorden worden voor het octrooionderzoek gecreeerd dat op een groot aantal relevante octrooien wordt gebaseerd. De Belangrijke klassen worden erkend en voor octrooionderzoek gebruikt.

Het marktrapport heeft ook een gedetailleerde taxonomie relevant voor de technologie. Het omvat ook belangrijke bevindingen betreffende hoogste spelers, belangrijke aangehaalde octrooien, samenwerkingsprojecten, intellectuele eigendomactiviteit en veel meer. De Bedrijven die in het rapport worden vermeld omvatten 3M, Kaist, Procter & Gok, Boston Scientific, de Industrieën Toray en Kimberly Clark.

Bron: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit