De Tekorten van het Punt in Akte Graphene Zoals AtoomAntennes

Door Cameron Chai

Een onderzoeksteam van het Nationale Laboratorium van Oak Ridge (ORNL) van het Ministerie van Energie heeft aangetoond dat de punttekorten in graphene in het overbrengen van atoom-schaalgegevens door elektronen met licht te integreren nuttig zijn, banend de weg om snellere en compacte elektronische apparaten te ontwikkelen.

De elektronenmicroscopie bij het Nationale Laboratorium van Oak Ridge heeft aangetoond dat de siliciumatomen (zie in wit) als „atoomantennes“ in graphene kunnen handelen en een elektronisch signaal overbrengen bij de atoomschaal. (krediet: ORNL)

De bevindingen van de studie worden gemeld in een document met een adellijke titel Atomically Gelokaliseerd ` Plasmon Verhoging in Monolayer Graphene' in de Nanotechnologie van de Aard. De tekorten van het Punt in graphene bestaan silicium uit atomen in plaats van enige koolstofatomen van nanomaterial. Volgens Juan Carlos Idrobo, medeauteur van het document, deze heeft de bewijs-van-concept studie verklaard dat een twee-atoom siliciumdraad in graphene om licht kan om te zetten in een elektronisch signaal en dan het signaal opnieuw omzetten in licht.

Het onderzoekteam openbaarde dit unieke gedrag van de punttekorten in graphene door de aberratie-verbeterde elektronenmicroscopie van de aftastentransmissie aan beeld optisch-als signalen of plasmon reactie te gebruiken. De siliciumatomen werken als atoom-schaalantennes, waarbij graphene lokale oppervlakteplasmon reactie wordt verbeterd en een atoom-schaal prototype plasmonic apparaat wordt gevormd. De elektronenmicroscoop voor de studie wordt gebruikt is een component van de Gedeelde Faciliteit van de Gebruiker van de Apparatuur van het Onderzoek van ORNL die.

Volgens Wu Zho, medeauteur van het document, kunnen de onderzoekers kleinere plasmonic apparaten vervaardigen gebruikend metalen maar zij worden neer aan slechts 5-7 NM. In dit experiment, kon het onderzoeksteam plasmonic apparaten met grootte neer aan een atoomschaal creëren. Naast zijn microscopische studie, gebruikte het onderzoeksteam theoretische eerste-principesberekeningen om de stabiliteit van de punttekorten te verifiëren.

Bron: http://www.ornl.gov

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit