Posted in | Nanomaterials | Nanoenergy

Studien Förklarar KapacitetsUppförande av LiFePO4 Nanoparticles

Vid Cameron Chai

En studie av Martin Z. Bazant från Massachusettset Institute of Technology (MIT) har upptäckt att resonerar bak den ovanliga uppladdningen och urladdande uppförande av lithium stryker nanoparticles för phosphate (4LiFePO), att stenlägga långt för att framkalla kick-effektiva batterimaterial.

Det molekylärt strukturerar av lithium stryker phosphate (LiFePO4)

Enligt Bazants teori underhåller det okända en kritisk ström, 4 de LiFePO nanoparticlesna inte arrangerar gradvis avskiljandet som uppstår på lägre driver jämnar, ökande reaktion klassar tack vare. Nanomaterialsna statligt near korsar för unik ` för enfast lösning' den kritiska strömmen och har thus inte tid att avsluta arrangera gradvisavskiljandet. Dessa kvaliteter är hjälpsamma, i definition av lämpligheten av det materiellt för uppladdningsbara batterier, Bazant, tillfogade.

Tidigare studier av de LiFePO4 nanoparticlesna utforskade inte dynamiken av deras kännetecken. Här utforskade Bazant och Daniel Cogswell ändringarna i det materiellt, när den används, för anföra som exempel, under uppladdning eller urladdning av ett batteri.

Det troddes brett att för lithium blötningar stadigt som ska skrivas in in i partiklarna som resulterar i bildandet av ett shrinking lithium-fattigt materiellt kärnar ur på centrera. Här upptäckte MIT-laget att lithiumen skapar parallell lithium-rik musikbandinsida för raksträckan varje partikel och dessa musikband passerar till och med partiklarna, som de får laddade upp. Emellertid uppstår avskiljandet inte alls, endera i lagrar eller i musikband på högre elkraft-ström jämnar, men lithiumen blöts upp av all varje partikel strax, således skifta ögonblickligen från lithium-fattigt till lithium-rikt.

Förutom förklaring av kapaciteten av LiFePO4, är dessa rön hjälpsamt, i att beskriva dess hållbarhet. Gränserna av band av olikt arrangerar gradvis agerar som en ansträngakälla och att orsaka att knäcka och thus förnedra kapaciteten av det materiellt. Emellertid när de hela materiella ändringarna inga sådan gränser skapas omgående och att resultera i mindre degradering. Dessutom tro Bazant och Cogswell som arbetet på en lite högre temperatur kan göra viktjumbon längre, som är mot materiellt uppförande för det normala. Dessa kännetecken av nanoparticlesna kan endast bevittnas på deras faktiska nano-fjäll, Bazant avslutade.

Forskningrönet ska publiceras i Nano ACS.

Källa: http://web.mit.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit