Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

Fiabila Förlägger Initiala 2012 som Köp Beställer för NaturalNanos Halloysite Nanotubes

Vid Cameron Chai

NaturalNano ett materiellt vetenskapsföretag som är fabriks- och kommersialiserar nya nanocomposites som förklaras, att den har mottagit köp, beställer för dess Halloysite Naturliga Rör (HNT) som används, som en nyckel- beståndsdel i Fiabilas spikar polska produkter som säljs i Europa och i Förenta staterna.

Fiabila är en ha som huvudämneproducent av den privata etiketten spikar polska produkter. Företaget har förlagt dess initiala köp beställer för räkenskapsår 2012 för att uppbringa NaturalNanos HNT. För en tid sedan har NaturalNano inked en f8orlängning för en artikel med ensamrättlicens och tillförselavtalet för att tre år ska använda dess HNT i Fiabilas spika-omsorg produkter.

Den Tillförordnade Presidenten och Verkställande direktör på NaturalNano, James Wemett påstod att nya Fiabilas beställer avslöjer reklamfilmframgången av dess produkt fodrar som använder HNT-teknologin. Han tillfogade, att Fiabila säljer för närvarande dess spikar polska produkter som består av HNT ha som huvudämne igenom återförsäljare i Förenta staterna, inklusive Walgreens, CVS, Wal-Mart och Uppsätta som mål och i Europé marknadsför.

Fiabilas President, Pierre Miasnik påstod att företagets total- framgång relies på dess förhållanden med banbrytande företag liksom NaturalNano.

NaturalNano koncentrat på tillsatsen bearbetar och teknologier som är inklusive dess egna Pleximer som förhöjer värden av industriella komposit, polymrer och plast-. NaturalNano licenserar och/eller rymmer 20 patent och applikationer förbindelse med Halloysite nantubematerial, tillsammans med ägare veta-hur för dess avskiljande- och extraktiontekniker, derivata och sammansättningar.

Källa: http://www.naturalnano.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit