Posted in | Nanomaterials

Studien Avslöjer Atom- Hoppar av AffektConductivity av Nanowires

Vid Cameron Chai

En mikroskopisk studie ledde vid En-Pingen Li från den Oak Ridge Medborgare som Laboratoriumet av Avdelningen av Energi har visat, att singelatoms kan vända 'På/av' elektronisk rekvisita av quantumnanowires, en av de mycket minsta igenkända ledarna i världen.

Endimensionell quantumnanowire (som ses i guling på lämnat) kan vända från en ledare till en isolator med tillägget av en singel atom- hoppar av, enligt mikroskopisk analys från Oak Ridge MedborgareLaboratorium. Packar av nanowires (rätt) är allmänt mer stabil och att leda för att förbättra conductance. (kreditera: En-Ping Li och Shengyong Qin/ORNL)

Forskninglaget har förklarat få effekt av de atom- föra nanowiresna' strukturerar på deras elektroniska uppförande genom att använda multipel-sond scanning som gräver microscopy. Den visade att en föra nanowire kan konverteras in i en isolator av bokslut som elektronbanan till och med den avsiktliga inledningen av hoppar av av en singelatom storleksanpassar. Det utstuderade nanowires som göras av gadoliniumsilicide (GdSi2).

Enligt Li är nanowires GdSi2 en-dimensionella ledare som kan användas som ett grundläggande del- i elektroniska arkitekturer för quantum. Deras förenlighet med traditionell silikonteknologi gör deras bruk i nanoelectronic apparater lättare. En ledare blir högt känslig till atom- hoppar av, när den är mycket liten. Elektroner är kompetent att finna en alternativ bana, om binda eller ledaren är stora. Emellertid har elektroner ingen bana till flykten med en mycket liten nanowire. När några hoppar av, introduceras in i denna nanowire, dem vänder av conductancen av nanomaterialen, således danandet det en isolator, Li förklarade.

Forskninglaget upptäckte ett olikt uppförande i nanowirepackar som består av två eller mer nanowires, som isoleras på endast några angstromen, distanserar. Li förklarade att koppla ihop för interwire av nanowirepackarna levererar en stabilisering verkställer till strukturera, således danandet det en bättre ledare. Det är den första korrelerade analysen som förbinder elektronöverföring till strukturella delar liksom singel pekar impurities eller hoppar av, som framkallas avsiktligt i nanowiresna.

Studierönet har anmälts i Nano Märker, en föra journal över av det Kemiska Samhället för Amerikanen.

Källa: http://www.ornl.gov

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit