Posted in | Nanomaterials

De Studie Openbaart het Stof Nanomaterial Kwetsbaarder is aan Explosie

Door Cameron Chai

Volgens een onderzoekstudie die in het Onderzoek van de Industriële & Chemie van de Techniek, een dagboek wordt gemeld van de Amerikaanse Chemische Maatschappij, heeft het stof dat tijdens productie van nanomaterials wordt gevormd meer kans geëxplodeerd te worden wanneer vergeleken bij stof van maïszetmeel, tarwemeel en een andere gebruikelijke gevaren van de stofexplosie.

Het onderzoekteam dat uit Paul Amyotte en zijn collega's bestaat informeerde dat de stofexplosies nog een bedreiging bij faciliteiten die fijne deeltjes verschillende materialen verwerken zijn. Ondanks zinvol onderzoek, is de informatie over de bedreigingen van de stofexplosie in de industrie ontoereikend, vooral voor niet-traditioneel stof zoals die geproduceerd tijdens nanomaterial verwerking.

Met deze bedoeling, besliste het team van Paul Amyotte's de ontplofbaarheid van drie soorten niet-traditioneel stof te onderzoeken. Eerst is één stof van nanomaterials die van metalen zoals aluminium wordt gemaakt, is tweede stof van vlokkige (verwarde of vezelige) materialen die in verscheidene producten worden gebruikt en ten derde is hybride mengsels van een brandbaar damp of een gas en een stof.

Het onderzoekteam ontdekte dat aluminiumnanomaterials nodig onder 1 mJ van energie voor explosie, een waarde onder één-dertigste van de energie in brand suikerstof moesten plaatsen of onder één-zestigste van de energie moest tarwestof aansteken. Het team merkte ook op dat het bijeenkomen vaak met een proces wordt gevormd dat statische elektriciteit veroorzaakt, die het vlokkige stof kan geëxplodeerd veroorzaken om te worden. Voorts wordt de kans van een stofexplosie verhoogd wanneer een brandbaar damp of een gas aan een stof als hybride mengsel worden toegevoegd.

Het team waarschuwt ervoor dat de veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen om deze worden blootgesteld te worden materialen te vermijden die aan wrijving, botsingen of vonken, die tot een explosie kunnen leiden.

Bron: http://www.acs.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit