Posted in | Nanomaterials

Het Nieuwe Licht van de Loodsen van het Boek op Nanomaterials en Apparaten

Door Cameron Chai

Het Onderzoek en de Markten hebben een nieuwe boek met een adellijke titel Inleiding ` aan Nanomaterials en Apparaten' van John Wiley en Zonen aan zijn gegevensbestand omvat.

De uitvoerige boekdekking de ontwikkeling van halfgeleidernanomaterials, halfgeleider dunne films en bulkhalfgeleiders. Het verstrekt gegevens over quantumwerktuigkundigentoepassing aan quantumvervoer en nanomaterial structuren. Het kenmerkt uitgebreide dekking van Bose-Einstein, Fermi-Dirac en Maxwell-Boltzmann statistieken.

Het boek bespreekt in detail over de vervoer, elektrische en optische eigenschappen van nanomaterials. Het verstrekt ook informatie over elektronische en optoelectronic apparaten en de berekeningen van het energieniveau in quantumputten, periodiek potentieel en quantumpunten.

Het boek biedt een nieuwe methode om conventionele fysicaconcepten toe te passen aan om nieuwe fenomenen te beschrijven. Het introduceert fundamentele nanomaterial concepten en de apparaten die van hen worden ontwikkeld. Het verstrekt een stevige stichting aan lezers over het quantumwerktuigkundigenonderwerp. Het begint met de fundamentele eigenschappen van halfgeleiders en beschrijft dan de eigenschappen van nanomaterial systemen, met inbegrip van quantumpunten en draden, en quantumstructuren zoals enige en veelvoudige quantumputten.

John Wiley en nieuwe boek van Zonen het' zijn een waardevol verwijzingshulpmiddel voor vaklieden en studenten die nanomaterials onderzoeken. De Zeer Belangrijke onderwerpen die in het boek worden geregeld omvatten de Groei van Bulk, Dunne Films, en Nanomaterials, Toepassing van QuantumWerktuigkundigen op Nanomaterial Structuren, Dichtheid van Staten in de Materialen van de Halfgeleider, Optische Eigenschappen, de Elektrische en Eigenschappen van het Vervoer, Elektronische Apparaten en Optoelectronic Apparaten.

De Auteur van het boek is Omar Manasreh, een elektrotechniekprofessor bij de Universiteit van Arkansas. Manasreh heeft meer dan 50 documenten op internationale en nationale conferenties voorgelegd en meer dan 130 documenten in technische dagboeken gepubliceerd.

Bron: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit