Posted in | Nanomaterials | Nanoanalysis

De Instrumenten van Oxford Installeren het Systeem van de Ijskast van de Verdunning Cryofree op het Centrum van Londen voor Nanotechnologie

Een vrije de verdunningsijskast heeft van Triton Cryogen van de Instrumenten van Oxford net een nieuw huis op het Centrum van Londen voor Nanotechnologie (LCN) gevonden die nu het koudste punt in centraal Londen is.

Dit nieuwe systeem van de de verdunningsijskast van overzichtsCryofree is net geïnstalleerd in het laboratorium van Prof. de Heer Michael Pepper en toegelaten onderzoek bij temperaturen zo laag zoals 8.5 mk (of -273.142 Celsius) zonder de behoefte aan vloeibaar helium. Het integreert ook met een cryogen-Vrije supergeleidende magneet die een magnetisch veld tot 12 Tesla verstrekken.

Vrije de verdunningsijskast van Triton™ Cryogen van de Instrumenten van Oxford.

Het Triton zal worden gebruikt om het gedrag van elektronen in halfgeleidernanostructures met bijzonder belang voor toekomstige quantuminformatiesystemen te bestuderen. De Voorbeelden van interesserende onderzoekonderwerpen omvatten de vorming van Roosters Wigner in de overgang tussen één en twee afmetingen, gedrag van elektronenrotaties in materialen met hoge spin-orbit koppeling, ontwikkeling van nieuwe technieken voor hoge frequentie het pompen van enige elektronen, met een nauwkeurige meting van de fundamentele elektronenlast, en nieuwe concepten voor vorming en lezen van qubitinformatie.

Een aantal belangrijke onderzoekinstellingen, bedrijven en universiteiten zijn nu geinteresseerd in dit gebied, dat zich tot een belangrijk stuk van nanotechnologie heeft ontwikkeld.

Prof. de Heer Michael Pepper becommentarieerde: „Wij zijn opgetogen met de prestaties van onze nieuwe de verdunningsijskast van Triton Cryofree. Het bereikte milliKelvin 8.5 op de eerste looppas en wij hebben reeds zinvolle experimentele resultaten na slechts twee maanden van verrichting kunnen verzamelen. Het feit het systeem vereist geen vloeibaar helium en staat voor snelle steekproefverandering toe via een de sondemiddel van de bodemlading het mogelijk om zich op de experimenten is te concentreren.

Wegens de betrouwbaarheid van het systeem en het ontbreken van om het even welke behoefte om met helium opnieuw te vullen, is het nu mogelijk om experimenten uit te voeren ver, thuis of wanneer het reizen.“

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit