Posted in | Nanoanalysis

Ytbehandlar den 100. DektakXT för den Bruker Shipen Nålen Profilera Systemet

Nano Bruker Ytbehandlar Uppdelning (Tucson, AZ) har sänt 100, den DektakXT som Nålen Ytbehandlar Profilera Systemet, sedan produkten lanserade sist April.

Den Bruker 100 DektakXT™ Nålen Ytbehandlar Profilera Systemet.

De förbättrade DektakXT särdragen lindrar - av - bruk, och den bäst branschen kliver höjdrepeatability av bättre än 5 angstroms, 1 sigma. Dessa och andra kapacitetskännetecken har redan gjort DektakXT den nya branschen standard för att övervaka thin som filmar avlagring och som etsar system i sol-, FPD, HBLED och halvledareforskning.

”Glädjas Vi för att välja Dektak XT, som det kvalitets- kontrollerar metod till processaa Jinjings kontrollerar systemet,” påstått, Herr Sun, den Kvalitets- Chefen för den Jinjing Gruppen i Kina, som inhandlade det 100. systemet. ”Gjordes beslutet inte endast baserat på föregående erfar med Dektak profilers, men, därför att också Dektak profilers är populära bearbetar i sol- Kina marknadsför för både Si-Baserat och de tunna filmar sol- bransch. I tillägg är vi egentligen glada att se de nya särdragen som DektakXTen erbjuder.”, ”Tillfogar DektakXT sammanslutningar de bäst särdragen av tio utvecklingar av Dektak nålprofilers och verkliga förbättringar i mätningsrepeatability, lindrar - av - bruk och versatility,” förklarade Robert Loiterman, Verkställande vice ordförande och Generalen Chef av Brukers Nål och den Optiska MetrologyAffären. ”Behas Vi med dess foradoption som den standarda branschen, och det dess särdrag och kapacitet ger våra kunder förhöjda kapaciteter och värderar i många marknadsför.”,

DektakXTen inkorporerar ett nytt scanningundersystem, och ë/10 sänker optiskt hänvisar till som förbättrar grundlinjestabilitet med forty procent snabbare bildläsning rusar, fördriver upp till bevara Dektaks legendarisk systemexakthet. Utrustat med programvara Vision64, är DektakXT den första nålprofileren som presenterar 64, bet, parallellen som bearbetar programvaruarkitektur som accelererar väldeliga dataförvärvet och analys. Den presenterar ett nytt ”Ömt ställe-Analysator” funktionsläge med fastar, knäppas man analys av sådan parametrar som i genomsnitt uppgå till kliver höjd och ytbehandlar texturerar. Det är också den första nålprofileren som stöttar endefinition, riktig-att färga kameran för förhöjd upplösning, och att avbilda klarhet av ta prov ytbehandlar. Slutligen använder DektakXT Dektaks den unika designen för detavkännare huvudet för optimalscanningböjlighet och särdrag ”för Lätt SpetsUtbyte” som möjliggör forutbyte av nålspetsar för att tilltala en lång räcka av applikationer.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit