Nieuwe Techniek Graphene voor De Studies van de Elektronenmicroscopie van de Groei Nanocrystal

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Californië (UC) Berkeley en het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley (het Laboratorium van Berkeley) heeft een techniek die de inkapseling van nanocrystal vloeistoffen tussen graphenelagen toestaat, bedacht om beelden van chemische reacties te nemen die in vloeibare media bij een atoom-schaalresolutie gebruikend voorkomen een elektronenmicroscoop.

In de graphene vloeibare cel, het verzetten zich graphene vormen de bladen een verzegelde vloeibare kamer van de nanoscalereactie die aan een elektronenmicroscoopstraal transparant is. De cel laat de nanocrystal groei, dynamica en samenvoeging toe om in echt - tijd bij atoomresolutie via een transmissieelektronenmicroscoop worden gevangen. (Krediet: Het Nationale Laboratorium van Lawrence Berkeley)

Deze nieuwe techniek baant de weg biologische, chemische en fysieke fenomenen direct om waar te nemen voorkomend in vloeistoffen door films bij de atoom-schaalresolutie te maken. Park van Jungwon, één van de onderzoekers, verklaarde dat de nieuwe graphene vloeibare cel de onderzoekers toestond om een spoorhoeveelheid van vloeibare steekproef op een voorwaarde van hoog vacuüm in te kapselen om films in real time van de platina nanocrystal groei te vangen. De hoge resolutie en het contrast zijn een resultaat van realistische die steekproefvoorwaarden door de vloeibare cel worden verstrekt die hoofdzakelijk aan de uiterst dunne dikte en de chemische traagheid van graphene verschuldigd is.

De Vloeibare cellen met een het bekijken venster worden gebruikt om vloeibare steekproeven hermetisch te verzegelen voor het uitvoeren van de elektronenmicroscoopstudie. Tot dusver die, zijn deze cellen met het bekijken van vensters uitgerust van siliciumoxyde of siliciumnitride worden gemaakt. Nochtans, verhindert de hoge dikte van deze op silicium-gebaseerde celvensters de elektronenpenetratie, waarbij resolutie wordt beperkt. Voorts storen deze vensters de ingeboren staat van de vloeistof of het specimen in de vloeistof.

Het Park verklaarde dat graphene sterk is, hoogst ondoordringbaar, en chemisch inert en staat de elektronenstraal toe om over te steken, waarbij de steekproef huidig in de vloeibare cel wordt beschermd tegen high-energy straal van een elektronenmicroscoop. Om tot de graphene vloeibare cel te leiden, pipetted een oplossing van de platinagroei om het tussen een paar gelamineerde die graphene lagen ingekapseld ertoe te brengen op de netgaten worden opgeschort van een traditionele transmissieelektronenmicroscoop (TEM). Kwanpyo Kim, één van de onderzoekers, verklaarde dat de sterke van derWaals interactie tussen de twee graphenelagen hen toeliet om vloeibare druppeltjes van grootte in te kapselen 6-200 NM.

Het onderzoekteam testte de graphene vloeibare cellen gebruikend aberratie-Verbeterde Microscoop I van de Transmissie Elektron (TEAM I) op het Nationale Centrum van het Laboratorium van Berkeley voor Elektronenmicroscopie. Met behulp van graphene vloeibaar cellen en TEAM I, maakte het team allereerstee films in real time van de platina nanocrystal groei in vloeistof bij een ongekende resolutie met minste steekproefstoring. De volgende stap van het team is de groei van andere nanoparticles te onderzoeken. Deze graphene vloeibare cellen kunnen ook aan studiebiologisch materialen zoals proteïnen en DNA worden gebruikt.

Bron: http://www.lbl.gov/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit