Posted in | Nanoelectronics

Het Nieuwe Boek Verklaart Fysica van Nanoelectronics

Door Cameron Chai

Het Onderzoek en de Markten hebben een nieuwe boek met een adellijke titel Inleiding ` aan de Fysica van Nanoelectronics' van het Publiceren Woodhead aan zijn catalogus omvat.

Dit boek schetst de fysica van nanoelectronics en verklaart de theoretische eigenschappen van nanoscaleapparaten. Het begint met een inleiding van de quantumwerktuigkundigen en de wiskunde verbonden aan nanoscaleelektronika om de volgende hoofdstukken beter te begrijpen. Het behandelt graphene en koolstofelektronika, de gevolgen van de Zaal, spintronics, quantumelektronika, en nanoscale apparaten' topologische fysica.

De Theoretische methodologie wordt bedacht gebruikend onevenwichts Green functie en quantum mechanische methodes om elektronische stromen gegevens te verwerken en de vervoereigenschappen van deze elektronische stromen te verklaren bij atoomschaal. Het boek verklaart in detail het effect van de rotatieZaal en bespreekt zijn gebruik op het veelbelovende spintronicsgebied waarin de rotatie en de last van een elektron worden gebruikt.

Het uitvoerige boek introduceert maat potentiële en topologische dynamica met de relevante wiskunde en analyseert hun gebruik in detail in nanoelectronic systemen. Het onderzoekt ook graphene, wat als één van het te voorschijn komen op koolstof-gebaseerde nanostructures voor gebruik in nanoelectronics wordt gezien.

De Zeer Belangrijke onderwerpen die in het boek worden geregeld omvatten Fysica en Wiskunde voor Systemen Nanoscale; De Fysica en de Elektronika van Nanoscale; De Dynamica van het Elektron in Apparaat Nanoscale; De Dynamica van de Rotatie in Apparaten Nanoelectronic; De gevolgen van de Zaal van Spintronics en van de Rotatie in Nanoelectronics; Graphene en Koolstof Nanostructures voor Nanoelectronics; en het Topologische Potentieel van de Dynamica en van de Maat in Nanoelectronics.

Bron: http://www.researchandmarkets.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit