Posted in | Nanolithography

Chalmers Tilldelade Finansieringen för Ny Nanolithography Utrustning

Vid Cameron Chai

Det Knut och Alice Wallenberg Fundamentet har git över SEK 50 miljoner till Chalmers tekniska högskola. Det Chalmers NanofabricationLaboratoriumet ska bruksSEK 22 miljoner för att få ny nanolithographyutrustning.

NanofabricationLaboratoriumet på Chalmers är ett av de mest avancerade rena rumlaboratoriumna i universitetarvärlden. Det ska utrustas nu med ny teknik för nanolithography. Foto: Jan-Olof Yxell, Chalmers

Det Knut och Alice Wallenberg Fundamentet ger finans för forskning, och i 2012 som den ska, ger fonder för nanotechnology och vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet.

Det ska laboratoriumet får en ny elektron strålar lithographysystemet (EBL) för att producera nanosized elektronikdelar. EBL leker en kritisk roll i nanotechnology och har hjälpt Chalmers för att uppnå talrika forskninggenombrott.

Myfab är en Svensk forskninginfrastruktur för mikro och nano fabricering, och Chalmers är en knutpunkt för EBL. NanofabricationLaboratoriumets Huvudet för Avdelning, Peter Modh som påstås, att ska fundamentets lån möjliggör Chalmers för att få modern teknologi för att underhålla det utstående labbet, placerar i utveckling. Den ny teknik ska hjälpen förminskar produkterna till den deras halvan storleksanpassar. Den ska också medel mer jobb och bättre nanoscalefabricering.

Det Onsala UtrymmeObservatoriumet, som har också mottagit fonder som ska bygger nya två radiosände teleskop för att mäta Jord förehavanden. Den ska avlägsna galaxer för bruk för att bestämma läget av de två teleskopen. Geodetisk Mycket Lång GrundlinjeInterferometryteknologi ska används för observationer. Chalmers ska mottar ett tredje lån för metaboliteanalysutrustning till studien som grundläggande biologiskt bearbetar, och sjukdomen mönstrar.

Källa: http://www.chalmers.se/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit