Posted in | Nanomaterials | Nanobusiness

Het Bureau van het V.S.- Octrooi Verleent Zeer Belangrijk Octrooi aan NaturalNano

Door Cameron Chai

NaturalNano heeft de uitgifte van een zeer belangrijke octrooitoepassing door het van het Bureau van het V.S.- Octrooi & Handelsmerk verklaard. Het octrooi behandelt het gebruik van merkgebonden Halloysite van het bedrijf nanotubes als essentieel het versterken ingrediënt om de prestatieseigenschappen van polymere samengestelde materialen zoals nano-deeltjesvullers te verbeteren.

Halloysite nanotubes is ultra-kleine holle buizen die uit elementen zoals silicium, aluminium, zuurstof en waterstof worden samengesteld. Deze nanomaterials kunnen een brede waaier van fysieke, chemische en elektrische eigenschappen verkrijgen wanneer met een laag bedekt met substanties zoals metaalmaterialen. NaturalNano bedenkt scheiding en verwerkingstechnieken voor deze nanotubes om tot hen geschikt voor een verscheidenheid van commerciële toepassingen, met inbegrip van additieven in elektronische componenten, plastieken en polymeren, huis en persoonlijke zorgproducten, en schoonheidsmiddelen te maken.

James Wemett, de Ambtenaar van de President in NaturalNano, verklaarde dat het bedrijf zijn verplichting voortzet om de commerciële toepassingen van zijn Halloysite uit te breiden en te beschermen nanotubes. In deze zeer belangrijke octrooitoepassing die door het van het Bureau van het V.S.- Octrooi & Handelsmerk wordt uitgegeven, werd het bedrijf verleend bescherming voor zijn Halloysite nanotubes om als kritieke het versterken component voor polymere samenstellingen worden gebruikt. Het bedrijf breidt zijn octrooi portefeuille en verlenen van vergunningen kansen uit om zijn leiding in de commerciële toepassingen voor Halloysite te versterken nantoubes.

NaturalNano is een bedrijf van de materialenwetenschap dat bij zich het ontwikkelen en geavanceerde marketing wordt gericht nanocomposites. Het bedrijf concentreert zich op bijkomende processen en technologieën, met inbegrip van zijn eigen Pleximer die de waarde van industriële samenstellingen, polymeren en plastieken verbetert. NaturalNano geeft en/of houdt 20 octrooien en toepassingen aan materialen Halloysite, samen met de merkgebonden bekwaamheid vergunning verbonden voor zijn scheiding en extractietechnieken, derivaten en samenstellingen.

Bron: http://www.naturalnano.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit