Posted in | Nanofluidics

Fluidic Apparaat van de nano-schaal aan de Molecules van DNA van de Soort tegelijkertijd

Door Zal Soutter

De Onderzoekers bij Cornell Universiteit hebben een nanofluidic apparaat ontwikkeld dat kan worden gebruikt om epigenetische veranderingen in DNA te analyseren door één molecule tegelijkertijd te bestuderen.

Het sorteren van Nanofludic van DNA (Foto die door Craighead Lab wordt verstrekt)

Epigenetics is de studie van veranderingen die in genuitdrukkingen worden geërft die door chemische veranderingen in DNA maar met de onderliggende opeenvolging die van DNA worden veroorzaakt intact zonder veranderingen blijven. Het gemeenschappelijkst van de epigenetische veranderingen is methylation van DNA, die een biochemische verandering die door de toevoeging van methylgroeps of een koolstof-Waterstof groep aan DNA wordt veroorzaakt is. De Huidige methodes van studie brengen grote steekproeven van de molecules van DNA met zich mee de meesten waarvan in het extractieprocédé vernietigd worden. Het nanofluidic apparaat dat in Cornell wordt ontwikkeld vergemakkelijkt de studie van DNA met een kleine steekproef door één molecule tegelijkertijd te isoleren.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationale Instituut van Kanker, de Nationale Instituten van Gezondheid en het Cornell Centrum voor Genetica Zonder Ruggegraat. Het proces impliceert een regeling die kleur het sorteren op het moleculaire niveau uitvoert. Het apparaat kan 500 molecules per minuut sorteren. De Geméthyleerde molecules van DNA worden toegevoegd met een fluorescente markering door middelen a van een biochemische reactie. De molecules worden dan gedwongen één voor één door een 250 NM breed kanaal in een nanofluidic middel. Een laserstraal wordt gebruikt om de molecules op te wekken om fluorescentie in de nanofluidic stroom vlak vóór de kanaalspleten in Y. te veroorzaken. Een detector produceert een elektrische impuls telkens als het betekenissen een fluorescente molecule en duwt dit beneden wapen van Y. Aldus zijn aan de geméthyleerde molecules gescheiden van de andere molecules en kunnen worden opdracht gegeven om behandeling in microfluidic systemen te bevorderen om de genopeenvolging te vestigen. Om de integriteit van hun methode te testen, controleerden de onderzoekers fluorescentie in zowel de wapens van het kanaal van Y als onderwierpen ook de verzamelde geméthyleerde steekproef aan versterking gebruikend een gepolymeriseerde kettingreactie. De resultaten toonden enkel 1-2% van valse positieven voor methylation. De Hoofd onderzoeker Ben Cipriany voegde toe dat deze techniek van kleurencodage en molecule het sorteren zou kunnen worden uitgebreid om andere epigenetische kenmerken evenals aan andere molecule-scheiding taken te bestuderen.

Bron: http://www.cornell.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit