Posted in | Nanofabrication

Den Kumho Petrochemicalen Sammanfogar SEMATECH Motstår Centrerar på Högskolan av Nanoscale Vetenskap och att Iscensätta

Vid Ska Soutter

denBaserade producenten av photoresistmaterial, den Kumho Petrochemicalen, har blivit en medlem av SEMATECH Motstår Material, och Utveckling Centrerar (RMDC) lokaliserat på Universitetar av Albanys Högskola av Nanoscale Vetenskap och att Iscensätta.

SEMANTECH är en konsortium av ha som huvudämne halvledare- och materialproducenter över hela världen. Över jumbon 25 år, har organisationen varit instrument- i omformande forskning baserade innovationer in i praktiska lösningar att möjliggöra tillverkning. Arbetet som göras av SEMATECH på RMDC-syften att göra lättare, motstår producenter för att framkalla material för applikation på knutpunkten för 22 nm. Detta arbete kompletteras av betalade universitetarforskningprogram. Centrera har också exponeringskapaciteter för ytterlighetultraviolet (EUV)material. Medräknandet av laget från Kumho skulle rusar upp utvecklingen av motstår och EUV-material för 22 nm-kapaciteter.

Den Kumho Petrochemical'sens har pågående forskning efter 1989 i sätta in av photoresist resulterat i Företaget som äger 65 av de 106 patenten som appliceras för avancerad photoresistteknologi i Korea. Chang minimum Kim, Vice verkställande direktör av den Elektroniska Kemiska AffärsEnheten på omtalade Kumho företagets arbete i detta sätter in över det sist årtiondet som börjar med den ArF photoresisten, och följande förhöjning i intäkt i sätter in av den FPD-kemikalieer och halvledaren. Han påstod att Kumhos samarbete med SEMATECH i dess EUV-lithographyprogram var justerat med företagets mål att vara upptill av den elektroniska materiella branschen. Till Och Med medlemskap ska Kumho har att ta fram till RMDCS metrology bearbetar, och mikro-exponering bearbetar (METs) SEMATECHS halvledare erfar och forskar frånsett sakkunskap.

Källa: http://www.sematech.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit