Posted in | MEMS - NEMS

Forska och Marknadsför FrigörarRapporten på NANO och Smart System för MEMS,

Vid Cameron Chai

Marknadsföra information om forskning, och lösningar familjeförsörjare, Forskning och Markets har introducerat ”MEMS, NANO, och Smart System” i dess spänner av rapportofferings. Det är delen av den Avancerade MaterialForskningserien från volymer 403 till och med 408.

Rapporten är en blandad samling av 983 jämlike-granskade legitimationshandlingar som framlades på den 7th LandskampKonferensen på NANO och Smart System för MEMS, på Kuala Lumpur, Malaysia, från November 4 till 6, 2011. Syftet av att konsolidera den utvalda jämliket granskad legitimationshandlingar är att erbjuda att en allmänningplattform för att stakeholders ska ska diskutera gjorda framflyttningar i designen och utvecklingen av NANO och Smart System för MEMS. Rapporten fokuserar på olikt fasetterar av design och markerar existerande och framtidsutmaningar i industriell och akademisk forskning.

Rapporten består av 22 kapitel med den 983 legitimationshandlingar som delas över dem. Kapitlen (i ingen detalj beställa här), är Ytbehandlar, Under ytan och Har Kontakt Fenomen, Nanomaterials och Nanomanufacturing, MaterialUppförande, Rollbesättning och Meso/Mikro-Fabriks- Utrustning för Solidification, och Bearbetar, Beläggningar och Ytbehandlar att Iscensätta och att Bearbeta med Maskin, Bearbetar Miljömässigt Hållbart Fabriks-, och System, den Datastödd Designen, Fabriks- och att Iscensätta, Sammansatt Material, den Fabriks- Biomedicalen, att Modellera, Analys och Simulering av Fabriks- Bearbetar, Material som Bildar, Fabriks- Teknologier för Foren, Nanofabrication, Fabriks- Processaa Planera, och Scheduling, Fabriks- HalvledareMaterial, att Gjuta för Precision Bearbetar, Nanometrology, och Applikationer, Metrology och Mätning, Nontraditional Fabriks-, Mekaniskt och Elektroniskt Iscensätta Kontrollerar och Laser-Baserat Fabriks-.

Källa: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit