Posted in | Nanomedicine | Quantum Dots

De Quantum Punten Kunnen Serotonine op het Moleculaire Niveau Volgen

Door Cameron Chai

De Onderzoekers bij Universiteit Vanderbilt hebben een methode ontwikkeld om een proteïne te etiketteren die serotoninevervoerder bij mensen op het moleculaire niveau wordt genoemd. De Serotonine is een hormoon dat eetlust, stemming en slaap in mensen regelt.

De Verlichte qunatumpunten maakten aan serotoninevervoerders vast (Krediet: Universiteit Jerry Craig, Vanderbilt)

De eiwithulp in het regelen van het niveau van serotonine rond de cellen door als nanoscale stofzuiger te handelen in het zuigen van de serotoninemolecules in de cel en het levensonderhoud hen vanaf serotoninereceptoren op andere cellen. Het vervoer van de Serotonine is van immens belang aan onderzoekers van geestelijke gezondheid en zijn behandeling. Het heeft grote betekenis ook voor autisme aangezien de vorige studies vonden dat de veranderingen in de serotoninevervoerder de proteïne kunnen hyper veroorzaken om te worden. De Vorige pogingen hebben om de proteïne te volgen slechts momentopnamen van de molecules op een gegeven moment opgebracht. De nieuwe techniek staat volgen het in real time van molecules op de oppervlakte van de cellen toe.

Het team maakte gebruik van quantumpunten van cadmium en selenium die lichtjes slechts groter zijn dan de proteïnen. De Mede onderzoeker Ian D. Tomlinson stelde een moleculair koord samen dat aan de ene kant aan een quantumpunt en een drugderivaat geschikt om op de eiwitvervoerder aan de andere kant te sluiten vastmaakt. De Incubatie van de quantumpunten met een cultuur van de zenuwcel vergemakkelijkt de band van de punten aan de proteïne door middel van het drugderivaat. De proteïnen sleepten de quantumpunten waar zij reisten. De Quantum punten hebben het bezit van verlichting omhoog in verschillende kleuren wanneer verlicht. om de proteïnen te volgen moesten de wetenschappers enkel het gebied voor de punten verlichten veroorzakend hen en daardoor de proteïnen om als gekleurde vlekken onder de microscoop te verschijnen. De ontwikkeling heeft vele implicaties op therapie. De Huidige behandeling die kalmeringsmiddelen gebruikt impliceert het sluiten van serotoninevervoerders in de hersenen voor de drug om van kracht te worden. Dit gaat van ongewenste bijwerkingen zoals misselijkheid, moeheid, seksuele kwesties en gewichtsaanwinst vergezeld. De studie geeft inzicht in de methode om de niveaus van serotonine natuurlijk te controleren en kon de weg voor ontwikkeling van drugs met mildere bijwerkingen banen.

Bron: http://www.vanderbilt.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit