Posted in | Nanoelectronics | Nanoenergy

Het Nieuwe Licht van de Loodsen van het Rapport op Thin-Film en Afgedrukte Markten van de Batterij

Door Zal Soutter

Het Onderzoek en de Markten hebben Markten van een de nieuwe van het onderzoekrapport Thin-Film en Afgedrukte Batterij met een adellijke titel ` - 2012' aan zijn catalogus omvat.

Het nieuwe rapport behandelt zeer belangrijke veranderingen die in de markt voor thin-film en afgedrukte batterijen sinds het rapport van vorig jaar voorkwamen. Vele reeds lang gevestigde firma's in deze markt hebben volledig denkbare bedrijfsmodellen gecreeerd die in rentabiliteit binnen een jaar kunnen resulteren of zo. Nochtans, tezelfdertijd hebben sommige beroemde thin-film en afgedrukte batterijbedrijven de zaken verlaten. Deze veranderingen wijzen op dat een nieuwe analyse voor de thin-film en afgedrukte batterijmarkten nodig is en dit is de doelstelling van dit rapport.

Het uitvoerige rapport is gebaseerd op NanoMarkets' zes jaar van uitgebreide dekking van de thin-film/batterijmarkt. Het bespreekt de huidige strategieën die door zeer belangrijke bedrijven worden goedgekeurd die op dit gebied werken en verstrekt uitvoerige vooruitzichten van de markt voor thin-film en afgedrukte batterijen voor de komende acht jaar. Het analyseert ook de waarschijnlijke bron van financiering voor bedrijven die in deze ruimte op korte termijn toekomst werken.

Het rapport begint met een analyse van de recentste tendensen in productie en technologie van thin-film en afgedrukte batterijen en de belangrijkste drijffactoren voor deze tendensen. Het onderzoekt de rol van geavanceerde functionele druktechnologie en het effect van prestatiestendensen, productontwerp en leveringsketen kwesties op productieinfrastructuur.

Het rapport erkent en kwantificeert zeer belangrijke toepassingen die een uitvoerbare markt voor thin-film en afgedrukte batterijen kunnen tot stand brengen. Het analyseert ook de manieren om waarden door thin-film en afgedrukte batterijbedrijven door het ontwikkelen van strategieën rond het te voorschijn komen product en marktecosystemen tot stand te brengen die betaalbare elektronikatoepassingen steunen.

Bron: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit