Posted in | Quantum Dots

Experiment aan het Verband van de Studie Tussen Materiële Onvolmaaktheid en QuantumCoherentie

Door Cameron Chai

De Onderzoekers bij het Gezamenlijke QuantumInstituut hebben (JQI) een experiment geleid om het verband tussen onvolmaaktheden in sommige materialen en quantumcoherentie bij lage temperaturen te bestuderen. De bevindingen van de studie zullen in het ontwikkelen van betere quantumapparaten zoals de supergeleidende magneten helpen.

Optisch Rooster van Atomen (Krediet: Matthew Beeler)

De Onvolmaaktheden of de afwijkingen in materialen zijn meestal in de vorm van wanorde onder atomen. Deze onvolmaaktheden op kleinschalig zijn voordelig aangezien zij wenselijke eigenschappen van materialen verbeteren. Een voorbeeld van dit is koperdraad het waarvan geleidingsvermogen met inleiding van onzuiverheden stijgt. De Wetenschappers hebben geprobeerd om het fenomeen van coherentie in gecondenseerde kwestie te begrijpen door het gedrag van elektronen door vaste lichamen met dunne, koude atoomdampen te simuleren. De experimenten JQI zijn volgens de lijnen van deze vorige pogingen.

In het experiment JQI, werden de rubidiumatomen bij dichtbij nul temperatuur samengehouden door een serie van laserstralen of optisch rooster. De atomen waren allen in één enkele quantumstaat die als condensaat van Bose wordt bedoeld Einstein (BEC). Deze voorwaarde is essentieel om elektronen te herhalen die door stevige suprageleiders vloeien. De atomen JQI worden gehouden een micron apart in tegenstelling tot de fractie van nanometer het uit elkaar plaatsen tussen atomen in vaste lichamen. De wanorde in de tweedimensionale schijf is vlek die door zich toevallige van laserstraal wordt veroorzaakt te verspreiden wanneer het een ruwe oppervlakte slaat. Gelijkaardig aan suprageleiders, zetten de rubidiumatomen hun gecoördineerde beweging in de quantumgolf van BEC op de sterkte van geleverde vlekwanorde voort. Maar zodra de vlek te groot wordt, verdwijnt de quantumcoherentie. Numeriek was het meten van deze overgang in niet-coherentie het doel van het experiment JQI. Om coherentie te ontdekken, zette het team de laserstralen uit. Later, kwamen de twee schijven van atomen in botsing. Zij vonden dat de atomen in coherente voorwaarde een duidelijk interferentiepatroon in de vorm van donkere en lichte strepen op botsing veroorzaakten. Het Verlies van coherentie reinigde het interferentiepatroon.

Bron: http://jqi.umd.edu/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit