Posted in | Graphene

De Onderzoekers van Berkeley Bestuderen de Interactie van het Elektron in Graphene

Door Zal Soutter

De Onderzoekers bij de Afdeling van de V.S. van Energie en de Universiteit van Californië, Berkeley hebben uitgebreid onderzoek naar graphene, één atoom dikke bladen van zuivere koolstof uitgevoerd waardoor de elektronen zich bij de snelheid van licht rond 100 keer kunnen sneller bewegen dan zij zich in silicium bewegen.

Dit zoom-in STM topograph toont één van de kobalttrimeer die op graphene voor de verwezenlijking van het potentieel van de Coulomb worden geplaatst - geladen onzuiverheden - aan welke elektronen en gaten kon antwoorden. (De hoffelijkheid van het Beeld van groep Crommie)

Een wetenschapper, Michael Crommie die gezamenlijke benoemingen met afdeling van de Fysica van UC Berkeley de' en de Afdeling heeft van de Wetenschap van de Materialen van het Laboratorium van Berkeley was de hoofdonderzoeker in een studie waarin de aanvankelijke directe observaties van microscopische lengten werden geregistreerd van hoe de gaten en de elektronen aan een geladen onzuiverheid antwoorden, die één enkele last van de Coulomb die op een grapheneapparaat met poorten is wordt geschikt. De resultaten steunen de theorie dat de elektroneninteractie aan de opmerkelijke eigenschappen van graphene significant zijn.

Crommie verklaarde dat dit onderzoek heeft aangetoond dat de elektronen in graphene zich vreemd rond geladen onzuiverheden dan andere materiële elektronen gedragen. Het onderzoek heeft eerste-tijd-ooit beelden geregistreerd dat de ultra-relativistische elektronen zich anders groeperen wanneer zij aan een potentiële test antwoorden van de Coulomb dat de interactie tussen elektronen hoogst significant zijn.

Deze studie is beschreven in de Fysica van de dagboekAard met de document met een adellijke titel „Afbeelding Dirac quasiparticles dichtbij één enkele onzuiverheid van de Coulomb op graphene“

Crommie voegde toe dat in graphene, de elektronen als fermions Dirac zonder enige massa dienst doen. Hoe deze elektronen aan een potentieel van de Coulomb aanzienlijk verschillend is antwoorden van hoe non-relativistic elektronen zich in conventionele onzuiverheid en atoomsystemen gedragen. Nochtans, zijn een aantal belangrijke theoretische voorspellingen niet nog getest.

De onderzoekers werkten met speciaal uitgeruste aftasten een tunnel gravende microscoop in uiterst hoog vacuüm en bestudeerden apparaten met poorten bestaand uit een graphenelaag die bovenop de vlokken wordt gedeponeerd van het boriumnitride die op een substraat van het siliciumdioxyde werden geschikt.

In dit onderzoek, zijn de kobalttrimeer die op graphene door kobaltmonomeren worden voortgebouwd met een uiteinde van STM te manipuleren gebruikt als geladen onzuiverheden.

STM dat wordt gebruikt werd om de kobalttrimeer te ontwerpen voor het in kaart brengen van de quasiparticle reactie Dirac zowel gat-als als elektron-als aan het coulombpotentieel gebruikt dat door de trimeer wordt gevormd. De Vergelijking van waargenomen de elektron-gat asymmetrie aan theoretische simulaties liet het onderzoeksteam toe om theoretische veronderstellingen van niet alleen te testen hoe fermions zich Dirac dicht bij een potentieel van de Coulomb, maar ook voor de extractie van de diëlektrische constante van graphene gedragen.

Het Bureau van ZeeOnderzoek, het Bureau van DOE van Wetenschap en de Nationale Stichting van de Wetenschap steunde het onderzoek.

Bron: http://www.lbl.gov/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit