TSMC Begår till ASMLS det KundCo-Investeringen Programet för Innovation

Vid Ska Soutter

ASML denBaserade familjeförsörjaren av lithographysystem för halvledareproducenter, har meddelat, att TSMC har begått till ASMLS det KundCo-Investeringen Programet för innovation med en lovad investering av EUR 276 miljoner in mot forskning och utvecklingsinsatser i sätta in av lithographyspridning över fem - årsperioden. TSMC ska prenumererar också till en 5% rättvisainsats i ASML som värderas på EUR 838 miljoner.

ASML lanserade Co-Investeringen programet på Juli 9, 2012 med syftet av att skynda utvecklingen av teknologi för lithography för nästa generation (EUV)Ytterligheten Ultraviolett och teknologi för rån för 450 en mmsilikoner. Intel är en annan kund som har begått till co-investeringen programet. Under programet kan ASML utfärda minoriteträttvisaaktier upp till 25% till kunderna. För närvarande 20% av denna tilldelning begås till Intel och TSMC. Den återstående 5% minoritetinsatsen är den oavgjorda tilldelningen som varar skyldig till pågående diskussioner med andra kunder. Kassan som lyfttes från denna aktieissuance, skulle gås tillbaka med hjälp av en syntetmaterialköp-baksida till andra ASML-shareholders. Kunder som får insatsen i ASML via co-investeringen programet, berättigas inte till att rösta rätter undantar under utöver det vanliga lägen.

Som per resultatet av den 2012 Årliga Föreningsstämman av shareholders av ASML, kan nya aktier som uppgår till 9,99% av ASMLS utfärdad aktiehuvudstad, tilldelas till Intel. Shareholdergodkännande är oavgjort för syntetmaterialköp-baksidaen och den mer ytterligare issuancen av aktier under co-investeringen programet. Resultatet av detta ska är bekant på September 7, 2012, då det utöver det vanliga mötet av shareholders är planlagt att äga rum.

Källa: http://www.asml.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit