Forskare Kvantifierar Vård- Får Effekt av Nanofibers

Vid Ska Soutter

Forskare på Universitetar av Edinburgh har kvantifierat det vård- får effekt av nanofibers, att stenlägga långt för att förminska vård- riskerar vänt mot av folk som är funktionsdugligt med dessa små fibrer som används i fabriks- branscher.

Studien har identifierat längderna som nanofibersna är farliga på till lungsna. När de inhaleras, kan dessa mycket små fibrer skriva in lunghålet, tack vare som deras lilla storleksanpassar, som är ett veck som 1000 är tunnare än ett människahår. Detta kan orsaka mesothelioma, en cancer som orsakas, genom att inhalera asbestfibrer, som är motsvarande till nanofibers.

I studien upptäckte Universitetar av Edinburgh forskare att kort stavelsefibrer som har en längd av nedanföra fem-tusendelar av en millimeter inte påverkade lungceller. Å andra sidan är längre fibrer skadliga till lungcellen, som de kan skriva in lunghålet och få fångade som således orsakar sjukdomen.

Ken Donaldson, Professor av Respiratorisk Toxicology på Universitetar av Edinburgh, påstod att fabriceringen av nya typer av nanofibers av nanotechnologybranscher lyfter bekymmer över deras vård- får effekt, som de är motsvarande formar in till asbest. Det var ett bekant faktum att längre fibrer är potentiellt farligare än kortare fibrer i att orsaka tumors. Emellertid snitt-avlängden på som dem blir skadligt, var okänt så avlägset. Det är avgörande Att Identifiera snitt-avlängden att se till produktionen av kassaskåpfibrer i framtiden och att förbättra förstår att det vård- får effekt av asbest och andra fibrer.

Under studien använde forskarna mikroskopiskt försilvrar casts för att fabricera olika storleksanpassade fibrer. De observerade därefter få effekt av dessa fibrer på musceller för att erhålla deras rön.

Källa: http://www.ed.ac.uk/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit