Posted in | Nanoelectronics

De Onderzoekers MIT Veroorzaken Elektronische Kringen van Materiaal op Pari met Graphene

Door Zal Soutter

Graphene wordt begroet voor zijn superieure eigenschappen en de nadruk van talrijke onderzoekstudies die zijn toepassing in diverse gebieden zoals structurele materialen, optica en elektronika proberen geweest uit te breiden.

Vlak bladstructuur van MoS2. De Gele atomen vertegenwoordigen Zwavel terwijl de atomen van de Wintertaling molybdeen vertegenwoordigen. (Krediet: Wang et al. MIT)

Het Recente onderzoek wijst nochtans erop dat enig-gelaagd graphene enkel het uiteinde van een gehele nieuwe klasse van mogelijke tweedimensionale (2D) materialen met gelijk potentieel voor toepassingen kan zijn. Één dergelijk materiaal is molybdeenbisulfide (MoS2), dat als industrieel smeermiddel voor decennia is gebruikt. Het materiaal werd eerst beschreven in zijn tweedimensionale vorm in 2011 toen de onderzoekers in Zwitserland Universitaire EPFL een transistor van het materiaal ontwierpen. De onderzoekers MIT, die hebben geprobeerd om elektronische kringen van graphene vele jaren te bedenken nu, sloten op het concept tweedimensionale MoS2.

De onderzoekers MIT wendden chemische dampdeposito aan om grote bladen van MoS2 te maken. Het team vond het veel gemakkelijker om de diverse componenten van een elektronische kring te ontwikkelen gebruikend het nieuwe materiaal. Het belangrijkste nadeel van het gebruiken graphene is dat het geen band-Gap bezit. Dit belemmert zijn gebruik in transistors die aan logicakringen en geheugenapparaten integraal zijn. In tegenstelling tot de veeleisende methodes die worden vereist om band-hiaten op graphene tot stand te brengen, bezit MoS2 natuurlijk band-Gap. MoS2 is de oplossing voor onderzoekers die een graphenealternatief hebben gezocht dat de wenselijke kenmerken van graphene zonder zijn beperkingen bezit.

Enkele elektronische apparaten het team MIT uit MoS2 vervaardigde zijn een NAND poort, een omschakelaar, een ringsoscillator en een geheugenapparaat. Het nieuwe materiaal zou met andere 2D materialen kunnen worden gecombineerd om tot innovatieve producten zoals kleding met ingebedde elektronika, gloeiende muren en glazen met de ingebouwde vertoningsschermen te leiden.

Bron: http://www.mit.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit