Nists Kan den Hybrid- MetrologyTekniken Förminska Osäkerheter i Mätning av DatorchipSärdrag

Vid Ska Soutter

Nationalet Institute of Standards and Technology (NIST) har planerat en hybrid- metrologyteknik som kunde förminska osäkerheterna släkta till mätningen av särdrag på datorchipen. Den hybrid- metrologytekniken är en kombination av tekniker för statistisk analys och scanning.

Denna mycket små silikonpelare som mäter mer mindre än 100 nanometers längs några av dess sidor, är sortera av datorchipsärdrag att producenter nu kan mäta mer exakt med NISTS den hybrid- metrologymetoden, som kan förminska de gnatiga osäkerheterna, som long har long besvärat bransch mätningsförsök. Kreditera: NIST

Det processaa av fabriks- en datorchip gäller en raddaosäkerhet, speciellt stunden som handlar med mätningen av nanometer-storleksanpassade särdrag. Optiska mikroskop kan inte effektivt analysera dessa små särdrag. Metrologists använder allmänt andra metoder liksom atom- styrkamicroscopy (AFM) och scatterometry till studien dessa särdrag.

I scatterometry kantar det ljust spritt från av datorchipen skapar en mönstra som särdragrekvisitan kan sluta sig till från. I fall, var scatterometry, inte effektivt, är metrologistsbruk AFM, bearbetar ett långsamt och ett dyrt vid vilket ettstorleksanpassat objekts bredd och höjd kan mätas.

Richard Försilvrar, en forskare på NIST, sade att, om bredden av en anmärka beräknas för att vara att använda för 40 som nm är scatterometry, den skulle faktiska bredden varierar mer eller mindre förbi 3 nm. Han känselförnimmelser denna variance är förhållandevis stor, och dessutom, kunde osäkerheter förhöjning, när andra tekniker av mätningen kombineras som leder till lesser klarhet. Han sade också att GLOBALFOUNDRIES och IBM har startat att använda den hybrid- metrologytekniken, efter den introducerades till och med en konferens i 2009, och har varit lyckade.

Forskare från NIST försökte att fungera på att planera en teknik som var exaktare och ekonomisk. Mätningarna erhållande från AFM och scatterometry metoder jämfördes med simulerade data som lagrades i ett arkiv. Emellertid hade detta för en kick - att jämna av osäkerhet. Nien Fläktar Zhang, en statistician med NIST, använd Bayesian analys, och inkorporerade några som mätas, värderar in i det föregående arkivet modellerar. Detta att närma sig förminskande osäkerheter till en stor grad i några fall.

Källa: http://www.nist.gov/index.html

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit