StudieResultatHjälp Framkallar SWCNT-Baserade Nanoelectronics för Bruk i Motsatt UtstrålningsMiljöer

Vid G.P. Thomas

Iscensätter från U.S.et som det Sjö- ForskningLaboratoriumet (NRL) har visat survivabilityen av singeln walled kolnanotubetransistorer (SWCNTs) i motsatt utrymmemiljö.

Som etsas lokalt baksida-utfärda utegångsförbud för, sätter in verkställer transistorn (FET) strukturerar med ett deponerat dielectric lagrar. Tjocka dielectric lagrar är högt känsliga till utstrålning framkallad laddningsför mycket, som är bekant att orsaka ingångsspänningsförskjutningar och ökande läckage i belägga med metall-oxid halvledare (MOS)apparater. Att att mildra dessa verkställer, det dielectric lagrar etsas lokalt i aktivregionen av denutfärda utegångsförbud för FETEN. Ett dielectric materiellt för utfärda utegångsförbud för sättas in därefter (visat i rött) över den hela substraten. (avbilda: U.S. Sjö- ForskningLaboratorium)

Forskarna undersöker joniseringsutstrålning får effekt på det crystalline strukturerar för att framkalla denbaserade nanoelectronicsen som kan fungera under motsatt utstrålningsmiljöer. Det finns två bildar av utstrålning verkställer, namely verkställer transienten, och växande verkställer. Transienten verkställer är singeln verkställer transients som orsakas av utvecklingen av en ström, pulserar i en apparat, när en joniserande partikel i utrymme slår direkt apparaten. Förökningen av denna pulserar i gå runtresultaten i datakorruption, som är disadvantageous till någon relying på det signalerar, för anföra som exempel, en användare av GPS för navigering.

Enligt NRL-forskarna som är sådan få effekt undviks faktiskt för SWCNT-baserad nanoelectronics, tack till deras låga täthet, mindre fotspår och naturlig isolering från närgränsande SWCNTs i en apparat.

Det växande verkställer i konventionell elektronik orsakas av fördröjde laddningar i oxiderna av apparaterna, liksom utfärda utegångsförbud föroxiden och oxiderna som används för isoleringen av neighboring apparater. Sistnämnden är ha som huvudämnekällan av utstrålning-framkallad kapacitetsförsämring i avancerade CMOS-apparater. Få effekt blir tydlig, när det finns en ändring i spänningen som krävs för att vända 'På/av' transistorn och först att orsaka driver läckage, och därefter leda ultimately till helt gå runt fel.

NRLEN iscensätter för en tid sedan visat att SWCNT-transistorer, som fortlever sådan utstrålning-framkallad kapacitetsdegradering, genom att planlägga en SWCNT strukturerar som består av ett tunt utfärda utegångsförbud för oxiden som göras av den tunna silikonoxynitriden. Denna kombination av den naturligt isolerade en-dimensionella SWCNTEN strukturerar, och det härdade dielectric materiellt gör debaserade transistorerna toleranta till både övergående, och växande verkställer, således att stenlägga långt för att framkalla framtida utrymmeelektronik med fel-korrigeringen strömkrets och minimiöverflöd, stunden som behåller det samma jämnt av troheten.

Denna minskning, i uppe i luften bara ska markant, förhöjer kapacitet, och minskning driver över utrymme-elektroniska system för ström, albeit som debaserade transistorerna fungerar på samma rusar av existerande teknologier. Det är möjligheten som får mer, gynnar i framtiden, om apparater, som överträffar kapaciteten av silikon-baserade transistorer, framkallas.

Källa: http://www.nrl.navy.mil

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit