Posted in | Nanobusiness

Rapporten på den Indiska Nanotechnologyen Marknadsför

Vid Ska Soutter

Marknadsföra forskninglösningar familjeförsörjaren, Forskning och Marknadsför, har publicerat en betitlad ny rapport, ”Marknadsför Nanotechnology i Indien 2012 - Uppdateringen.”, Nanotechnology ser till den sfär av nanosciencen som avtal med inte endast applikationer av nanosciencen men inkluderar också iscensätta som är involverat i ändringen, och behandlig av material på det nano jämnt som erhåller önskad, strukturerar.

I Indien är sätta in av nanotechnology ansedd att vara stilla i framkallningen arrangerar. En stödjaförhöjning i medvetenhet- och väsentlighetförsök i forskning och utveckling fokuserade på nanotechnology verkar att förhöja de framtida utsikterna av nanotechnology på Indien. Applikationerna, som kunde tänkas ut, genom att använda nanotechnology, är obegränsade. Iscensätta bar ut på molekylärt jämnt av material skulle inte endast överlägsen rekvisita för avkastning men har också det potentiellt som frambringar nya material.

Rapporten från Forskning och Marknadsför ger en överblick av nanotechnologyen marknadsför och följer den med specificerar upp av värdera kedjar. Rapporten framlägger specificerar av det globalt marknadsför för nanotechnology som inkluderar storleksanpassar av marknadsföra från perioden 2011, marknadsför prognoser upp till 2015 och förutsedd tillväxt. Dela upp på det globalt marknadsför består av också information på placera av nanotechnology i ha som huvudämnekontinentarna såväl som i olika länder. De mest gemensam använda materialen i nanotechnology listas.

Rapporten framlägger också applikationtrenden för nanomaterials. De globala marknadsför analys följs av den Indiska nanotechnologyen marknadsför analys. Detta delar upp fokuserar på tillväxten i finansieringen som upp till erbjuds för nanotechnology i Indien från 2011, och den förväntade finansieringen 2015. Dela upp markerar de ledande Indiska företagen som är förlovade i nanotechnology, sätter in den för närvarande pågående forskningen i denna och de olika Indiska enheterna som använder nanomaterials. Chaufförerna av nanotechnology i Indien och utmaningarna som branschen vänder mot, ges också i rapporten.

Källa: http://www.researchandmarkets.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit