Posted in | Bionanotechnology

Biolab op een Spaander zou door Oscillerende Microscopische Parels Kunnen worden Vergemakkelijkt

De Onderzoekers in Massachusetts Institute of Technology hebben een nieuwe methode bedacht om biomedische tests uit te voeren door een basisprincipe van fysica aan te passen.

Het gebouw van de onderzoekersstudie is de verhoogde weerstand die door water aan de beweging van een bal wordt aangeboden die in het water voor een grotere dwarsdoorsnede van de bal wordt ondergedompeld. Door dit principe tot een microscopische schaal uit te breiden, zijn de onderzoekers MIT met een techniek op de proppen gekomen die de weg voor compacte, universele biologische het testen apparaten kon banen.

De onderzoekers gebruikten magnetische microscopische parels die biomoleculen zoals antilichamen kunnen houden die hen toelaten om aan gerichte cellen of proteïnen vast te maken. De Parels van deze aard zijn algemeen aangewend in biomedische studies. Het kritieke aspect van hun werk is in het bepalen van een methode om greep van de parels te krijgen en hen te maken onder de invloed van een magnetisch veld oscilleren. De afmetingen van de parels kunnen worden gemeten door het tarief van schommeling te bepalen. Het is deze eigenschap die in het biomedische testen nuttig blijkt. Wanneer de microscopische magnetische parels in de biologische te testen steekproef worden geplaatst, stijgen de parels in grootte bij het vastmaken met de biomoleculen. Deze verandering in afmetingen kan door het effect op de schommeling van de parels worden ontdekt. Door deze methode, is het mogelijk om de hoeveelheid van doelbiomolecule in een bepaalde steekproef zonder de behoefte aan laboratoriumanalyse ogenblikkelijk te bepalen.

Behalve de snelle opsporingstijd en de behoefte aan kleinere steekproeven, is een belangrijk voordeel van deze nieuwe kenmerkende methode de capaciteit om een grote verscheidenheid van tests uit te voeren die verschillende soorten proteïnen impliceren door de vloeistof met parels te vervangen bestaand uit de aangewezen reactant als deklaag. De onderzoekers moeten het systeem met daadwerkelijke biologische molecules nog beoordelen. Zij zijn in het vestigen van bewijs van concept door aan te tonen geslaagd dat het systeem verschil in grootte tussen parels in bijlage aan biomoleculen en parels kan ontdekken vrij van biomoleculen.

Bron: http://web.mit.edu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit